Εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας

Την Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020 ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ευστάθιος Κούλης και ο κ. Aπόστολος Κατσιαβριάς, εκπρόσωπος της εταιρείας «ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ» («ΟΘΡΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), υπέγραψαν σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών και ποιότητας στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας.»

Η σύμβαση ορίζει την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία τριάντα έξι (36) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε διάφορα σημεία του εξωτερικού υδραγωγείου της Γορτυνίας.

Συγκεκριμένα, η ανάδοχος του έργου θα εκτελέσει στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου τις εργασίες:

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και λοιπές εργασίες θέσης σε λειτουργία των τοπικών σταθµών και των αντίστοιχων Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC).
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και λοιπές εργασίες θέσης σε λειτουργία των οργάνων που προδιαγράφονται (τα σημεία τοποθέτησης και σύνδεσης των οργάνων θα καθορισθούν σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γορτυνίας).
  • Μετατροπές στους υφιστάμενους πίνακες ώστε να γίνει η ζεύξη με τους πίνακες ισχύος και αυτοματισμού.
  • Διασύνδεση όλων των ανωτέρω μεταξύ τους καθώς και με τις ηλεκτρικές παροχές, τον εξοπλισµό και τα όργανα.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές του λογισμικού και των επικοινωνιών.
  • Δοκιμές κατά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης της πράξης ανέρχεται στα 1.789.196,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και της σύμβασης στα 1.690.120,00 ευρώ. Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είκοσι-ένα (21) μήνες.

Χρηματοδότηση αντλείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του οποίου κεντρικός άξονας αποτελεί η βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Χρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 25% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας, κ. Ευστάθιος Κούλης, δήλωσε σχετικά:

«Το έργο αυτό θα συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων στη Γορτυνία καθώς οι υφιστάμενες υποδομές θα εκσυγχρονιστούν και θα αντικατασταθούν από ένα ανώτερης ποιότητας σύστημα ύδρευσης, προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών.

Το νέο σύστημα που θα εγκατασταθεί, θα αναβαθμίσει την ποιότητα του νερού και θα διασφαλίσει την αξιόπιστη κατανάλωσή του, θεραπεύοντας ταυτόχρονα τις παθογένειες του δικτύου ύδρευσης.»

Βανέσσα Μπουρνά

nessabourna@gortynia.gov.gr

Share

Δημοσίευση διαγωνισμού

ΤΕΥΔ_ΠΑΙΔΙΚΕΣ_ΧΑΡΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΑΙΔΙΚΕΣ_ΧΑΡΕΣ_ΚΗΜΔΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ_1111_sign

Share

Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου στα Λουτρά Ηραίας

Συζήτηση έχει αναπτυχθεί τελευταία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των ιαματικών πηγών στα Λουτρά της Ηραίας. Η αιτιολόγηση εκ μέρους του Δήμου Γορτυνίας είναι διττή. Όπως ίσως λίγοι γνωρίζουν, το υδροθεραπευτήριο στα Λουτρά στερείται νόμιμης άδειας λειτουργίας και δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σύννομη λειτουργία του. Ως εκ τούτου, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας (ΔΗ.Κ.Ε.Γ.), η οποία διαχειρίζεται το υδροθεραπευτήριο, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει πως η εν λόγω απόφαση σηματοδοτεί και την λήξη της λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου, όπως ψευδώς ισχυρίζεται μερίδα του κόσμου. Αντιθέτως, οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών καθώς και του ειδικού σήματος λειτουργίας που απαιτείται. Επιδιώκοντας να επαναλειτουργήσουν τα Λουτρά το συντομότερο δυνατόν.

Ο δεύτερος λόγος που συνετέλεσε στην λήψη της απόφασης προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου της Ηραίας, είναι η πρόληψη ενάντια στον κορωνοϊό «COVID-19» και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας στη Γορτυνία, η οποία απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.

Καθοδηγούμενα από το αίσθημα της ευθύνης τους καθώς και την ανάγκη να προστατεύσουν τους πολίτες, τα μέλη της Δημοτικής Αρχής και του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Γ., οδηγήθηκαν σε αυτή τη δύσκολη απόφαση. Παρ’ όλα αυτά, η δέσμευση για την επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου στα Λουτρά της Ηραίας είναι ισχυρή και παίρνει την μορφή υπόσχεσης προς τους δημότες της Γορτυνίας.

Βανέσσα Μπουρνά

nessabourna@gortynia.gov.gr

Share

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Share

Αναστολή αδειοδοτήσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις πάσης φύσεως μέχρι τις 31.08.2020

Ο Δήμος Γορτυνίας με γνώμονα την αυξητική τάση που εμφανίζει ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τον νέου κορωνοϊού «COVID-19» στη χώρας μας, ανακοινώνει ότι δεν θα χορηγήσει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, δρόμοι κ.λπ.) σε φορείς ή ιδιώτες για την διοργάνωση των ετήσιων χοροεσπερίδων και πανηγύρεων, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020. Η απόφαση αυτή θα επανεξεταστεί με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία θα ισχύσουν μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Φορείς, σύλλογοι και ιδιώτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστους χώρους αποκλειστικά για την πραγματοποίηση ομιλιών, ημερίδων, παρουσιάσεων κ.λπ. παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση των εκδηλώσεων αυτών η τήρηση των αποστάσεων και των υγειονομικών μέτρων είναι υποχρεωτική και θα αποτελεί ευθύνη του διοργανωτή φορέα ή ιδιώτη.

Διαφαίνεται ότι, η πανδημία θα αργήσει να εκλείψει. Ως εκ τούτου, εστιάζουμε όλοι, δημοτική αρχή και πολίτες, συντονισμένα, στην διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Με την ελπίδα, του χρόνου το καλοκαίρι όλα να γίνουν διαφορετικά!

Βανέσσα Μπουρνά

nessabourna@gortynia.gov.gr

Share

19η Ανάβαση Δημητσάνας-Ζυγοβιστίου στις 25-26 Ιουλίου

Στη μαγευτική Γορτυνία διεξάγεται και φέτος η μεγαλύτερη μηχανοκίνητη γιορτή του καλοκαιριού. Ο Δήμος Γορτυνίας καλωσορίζει στην 19η Ανάβαση Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου, τους συμμετέχοντες οδηγούς, τα πληρώματα και το φιλοθεάμον κοινό και χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Start Line Racing Club να πραγματοποιήσει την ομώνυμη ανάβαση στον τόπο μας, σε μια τόσο κρίσιμη για την ανθρωπότητα συγκυρία.

Στηρίζουμε με θέρμη τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και ευχόμαστε καλή τύχη στους 36 συμμετέχοντες του φιλικού αγώνα. Ιδιαίτερα σε δυο δικά μας παιδιά, τους Δημητσανίτες, Ταξιάρχη Ασημακόπουλο και Κώστα Τσαφαρά. Καλό αγώνα και καλό τερματισμό σε όλους!  

Βανέσσα Μπουρνά

nessabourna@gortynia.gov.gr

Share

Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 29.07 ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Share

Ευγενική παράκληση προς τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ύστερα από συστηματικό έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Γορτυνίας, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέτρα προστασίας ενάντια στο νέο κορωνοϊό «COVID-19», όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, τηρούνται πλημμελώς.

Η μη ορθή τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και η σημαντική αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα, μας ωθεί στο να απευθύνουμε θερμή παράκληση στους επιχειρηματίες της εστίασης να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί και ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων και προστίμων από το Δήμο.

Με δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης και σε συνδυασμό με τον θερινό τουρισμό, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει στα χωριά της Γορτυνίας, παρακαλούμε τους καταστηματάρχες να εναρμονιστούν πλήρως με τις υφιστάμενες συνθήκες και να εντατικοποιήσουν την τήρηση των μέτρων προστασίας. Η διαφύλαξη της δημοσίας υγείας αποτελεί υποχρέωση όλων μας και ως τέτοια, μας καλεί να εφαρμόσουμε απαρέγκλιτα τις οδηγίες που έχουν θεσπιστεί από τους αρμόδιους φορείς.

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι, αυτό το καλοκαίρι δεν θα θυμίσει τα προηγούμενα. Μας δίνει όμως την ευκαιρία να βρεθούμε εκεί που αγαπάμε, στα χωριά της Γορτυνίας μας τα οποία αποτελούν ασφαλή προορισμό. Να το περάσουμε κι αυτό όλοι μαζί αν και… σε απόσταση!

Βανέσσα Μπουρνά

nessabourna@gortynia.gov.gr

Share

Καθαρισμός των κοιμητηρίων του Δήμου Γορτυνίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο καθαρισμός των κοιμητηρίων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Γορτυνίας. Τα κοιμητήρια του Δήμου ήταν παραμελημένα για πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να αυξάνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός των Τοπικών Κοινοτήτων. Σήμερα, έχουν καθαριστεί από χορτάρια και σκουπίδια τα κοιμητήρια στις Δημοτικές Ενότητες Τροπαίων και Κοντοβάζαινας, ενώ, αυτή τη χρονική περίοδο, η δράση καθαρισμού επεκτείνεται στα κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων της Ηραίας, της Δημητσάνας και των Λαγκαδίων. Η ενέργεια χρηματοδοτείται αποκλειστικά από οικονομικούς πόρους του διαθέτει ο Δήμος Γορτυνίας και αξιοποιεί στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό του.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας, κ. Στάθης Κούλης, δήλωσε σχετικά με την δράση αυτή:

«Η φροντίδα των κοιμητηρίων του Δήμου Γορτυνίας αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας καθώς, συνιστά ένδειξη σεβασμού προς τα πρόσωπα που έχουμε χάσει από κοντά μας αλλά αντανακλά και μέρος της φιλοσοφίας μας. Παραλάβαμε τα εκατό και πλέον κοιμητήρια του Δήμου Γορτυνίας σε αποκαρδιωτική κατάσταση. Οι εικόνες που έχω στο μυαλό από την πρότερη συνθήκη που επικρατούσε σε όλα τα κοιμητήρια, δεν ήταν αντιπροσωπευτικές ενός Δήμου που σέβεται τους νεκρούς του. Παρακαλούμε λοιπόν θερμά τους συμπολίτες μας να φροντίζουν και οι ίδιοι για τον καθαρισμό των μνημάτων των προσφιλών τους προσώπων εξαλείφοντας έτσι και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας να διατηρούμε τα κοιμητήρια στα χωριά μας, καθαρά και λαμπερά.»

Βανέσσα Μπουρνά

nessabourna@gortynia.gov.gr

Share

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου την 14.07.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Share