Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Ανακοίνωση Δεν ανακυκλώνουμε τον κορωνοϊό

Δημητσάνα, 01.04.2020

Αρ.πρωτ: 2.738

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
 
220 07 Δημητσάνα

 

ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Με τις επόμενες ημέρες να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊου, απευθύνουμε έκκληση στους δημότες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες εναπόθεσης των απορριμμάτων, προκειμένου να προστατευθεί τόσο η ατομική υγεία του καθενός όσο και των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου, οι οποίοι δίνουν καθημερινά την δική τους μάχη με αυξημένο αίσθημα ευθύνης .

Για τους λόγους αυτούς ακολουθεί «Οδηγός διαχείρισης απορριμμάτων για νοικοκυριά» και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση του. Συγκεκριμένα:

 • Γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ.
 • Γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης και άλλα μολυσμένα απόβλητα, τα συλλέγουμε σε σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες κλείνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
 • Πετάμε τις σακούλες απορριμμάτων μόνο στον ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΓΚΡΙ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) ΚΑΔΟ και μετά κλείνουμε καλά το καπάκι του κάδου.
 • ΔΕΝ πετάμε ποτέ στις αποχετεύσεις γάντια, μάσκες και μαντηλάκια.
 • Δεν αφήνουμε τις σακούλες απορριμμάτων έξω από τους κάδους. Αν ο κάδος έχει γεμίσει, βρίσκουμε κάποιο παρακείμενο.
 • Ανοίγουμε τους κάδους με το πόδι ή χρησιμοποιούμε γάντια μιας χρήσης. Φροντίζουμε να κλείνουμε καλά τους κάδους.
 • Απαγορεύεται αυστηρά καθόλη τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων η απόρριψη αντικειμένων μεγάλου όγκου (π.χ. έπιπλα κ.ά), τα κλαδέματα, τα απόβλητα πάσης φύσεως εργασιών (π.χ. δομικά υλικά κ.ά.).
 • Συνεχίζουμε κανονικά τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Προστατεύουμε την Δημόσια Υγεία.

Σεβόμαστε και βοηθάμε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα.

Δεν ανακυκλώνουμε τον κορωνοϊό.

Διατηρούμε τον Δήμο μας ΚΑΘΑΡΟ

και δεν ξεχνάμε: ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!!! 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Απόφαση Δημάρχου Πρόσθετα Μέτρα Κορωνοϊός

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημητσάνα, 01.04.2020
Αρ. πρωτ.: 2.724

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Θέμα: «Πρόσθετα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο Δήμο Γορτυνίας, με ισχύ έως τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία». 

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου,
 2.  Τις διατάξεις των αρθ. 75 του Ν. 3463/2006 και 95 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δήμου,
 3. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α’/25-02-2020) με θέμα : «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»,
 4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρ. Δια/ΓΠ.οικ. 16838/2020 (ΦΕΚ 783/Β’?10-03-2020),
 5. Την με αρ.πρωτ. 2.279/13.03.2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 943ΝΩ90-ΙΥ8) «Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού για το διάστημα από 13.03.2020 έως και 27.03.2020 στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων διάδοσης του κορωνοϊου»,
 6. Την αρ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 986),
 7. Την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»,
 8. Το γεγονός ότι απαιτείται να παραταθούν τα έκτακτα προληπτικά μέτρα για την υγεία των εργαζομένων του Δήμου και για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας με τη διασπορά του κορωνοϊου, μέχρι και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία και
 9. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, απαιτείται η προηγούμενη συνεννόηση του πολίτη προκειμένου να σταθμίζεται η αναγκαιότητα της αυτοπρόσωπης παρουσίας του για την διεκπεραίωση της υποθέσεως που τον αφορά καθώς και η στάθμιση, κατ’ αρμοδιότητα του επείγοντος του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Την πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με δυνατότητα εξυπηρέτησής του με κατ’ ιδίαν συναντήσεις σε πολύ επείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία.
 2. Παρατείνει την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού έως και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία, σε κατηγορίες εργαζομένων του Δήμου Γορτυνίας για την προφύλαξη από τη διασπορά του κορωνοϊού ως εξής:
 • Σε εργαζόμενους γονείς (σε έναν από τους δυο, εφόσον εργάζονται και οι δυο), με παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.
 • Σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Σε εργαζόμενους άνω των 60 ετών.
 1. Την αναστολή των προσαυξήσεων για τα έσοδα του Δήμου όσον αφορά τόσο τις τρέχουσες οφειλές όσο και τις ρυθμίσεις στις οποίες έχουν υπαχθεί οι φορολογούμενοι, έως και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία.
 2. Την αναστολή λειτουργίας όλων των χώρων μαζικού Αθλητισμού καθώς και των παιδικών χαρών του Δήμου.
 3. Την τακτική απολύμανση των δημοτικών χώρων.
 4. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας οφείλουν να προγραμματίσουν τις εργασίες των Τμημάτων, έτσι ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα ο Δήμος και να υπάρχει προστασία των εργαζομένων.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τον Δήμο Γορτυνίας μέχρι και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτει την απόφαση εδώ.

Share

Ένας σπουδαίος και φλογερός Έλληνας, ο Μανώλης Γλέζος…

Σε μια περίοδο που η ανθρωπότητα ολόκληρη και η Ελλάδα ζουν μια πρωτόγνωρη δοκιμασία, αναχωρεί μια ξεχωριστή και εμβληματική προσωπικότητα, ένας σπουδαίος κ φλογερός Έλληνας, ο Μανώλης Γλέζος…αφήνοντας το αποτύπωμά του στην πολιτική ιστορία της χώρας μας.
Κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ στο ανάστημά του και του ευχόμαστε “Καλό Ταξίδι”…

Share

Ανακοίνωση Πρόσληψης 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα  30-03- 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 2627

Δημητσάνα 22007

Πληροφορίες: Γεώργιος Τσίτουρας
Τηλέφωνο:  2795360321
Fax: 2795360335
e-mail: gtsitour@gortynia.gov.gr
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου  206 του ν. 3584/2007  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018.
 3. Την αριθμ.30/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας με θέμα  «Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες, μέχρι τέσσερις μήνες, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 24, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τεύχος Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 5. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας ΦΕΚ τ. Β 3237/15-9-2017 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για στον Δήμο Γορτυνίας μέχρι τέσσερις μήνες, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τεύχος Α’ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 ως εξής:

 1. Έξι (6) άτομα ΥΕ Εργατών καθαριότητας
 2. Δύο (2) άτομα ΔΕ  χειριστών ΜΕ
 3. Τέσσερα (4) άτομα  ΔΕ Γενικών καθηκόντων (Βοήθεια στο Σπίτι). 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να μην ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 5. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις υποψηφίων από τον αριθμό ατόμων που ζητούνται ανά ειδικότητα με τα ίδια προσόντα θα ληφθεί υπόψη η απόλυτη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στο Δήμο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης.

 

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΗΓΗΤΙΚΑ
 

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΕΞΙ

(6)

 

 

ΕΩΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

ΜΗΝΕΣ

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και κωλύματα διορισμού)του Ν. 3584/2007

 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

 

 

ΕΞΙ

(6)

 

 

ΕΩΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

ΜΗΝΕΣ

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Απολυτήριος  τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εν έλλειψη οποιασδήποτε τίτλος  εκπαίδευσης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και κωλύματα διορισμού)του Ν. 3584/2007.

5.Άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οποιασδήποτε ομάδας και τάξης.

 

 

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

 

 

ΕΩΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

ΜΗΝΕΣ

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Απολυτήριος  τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εν έλλειψη οποιασδήποτε τίτλος  εκπαίδευσης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και κωλύματα διορισμού)του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στον Δήμο Γορτυνίας, Δημητσάνα, εντός  προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσης (δηλαδή από 31-03-2020 έως και 03-04-2020).

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Πληροφορίες: Τσίτουρας Γεώργιος τηλ:2795360321.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Πρόσκληση σε έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Εθελοντική Αιμοδοσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Δημητσάνα, 27.03.2020
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ                                               Αρ.Πρωτ.: 2.612
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

220 07 Δημητσάνα
Τηλ: 2795360330
Fax: 2795031855
e-mail: dimarxos@gortynia.gov.gr

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η ανάγκη για αίμα σήμερα είναι  μεγαλύτερη από ποτέ.

Για τον λόγο αυτό στηρίζουμε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας στον χώρο του γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης από τις 26.03.2020 έως τις 28.03.2020 και ώρες 09.00-14.00 και

κ  α  λ  ο  ύ  μ  ε

τους εθελοντές αιμοδότες καθώς και όλους τους δημότες μας να συνδράμουν στην προσπάθεια αναπλήρωσης των αποθεμάτων αίματος της χώρας στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ – ΣΩΖΟΥΜΕ ΖΩΕΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Εορτασμός Εθνικής Επετείου

Δημητσάνα, 24.03.2020
Αρ. πρωτ. 2.563
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
220 07 Δημητσάνα

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Λόγω των πρωτόγνωρων καταστάσεων που ζούμε και με μοναδικό στόχο την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας, η ελληνική πολιτεία αποφάσισε την ματαίωση όλων των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ως εκ τούτου δεν θα τελεστούν δοξολογίες, δεν θα εκφωνηθούν πανηγυρικοί, δεν θα πραγματοποιηθούν καταθέσεις στεφάνων, παρελάσεις και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις.

Η ματαίωση τους σε καμία περίπτωση δεν απαξιώνει ή μειώνει τις οφειλόμενες τιμές προς τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ως Δήμος, τιμώντας την Εθνική μας Επέτειο και τους ήρωες μας, καλούμε όλους τους πολίτες να αναρτήσουν παντού την Ελληνική μας Σημαία.

Υψώνουμε όλοι την Γαλανόλευκη, το Ιερό Σύμβολο του Ελληνικού Έθνους και της Ορθοδοξίας.

Τιμούμε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Άγιο Γρηγόριο τον Ε΄, τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, τους Πλαπουταίους, τους Δεληγιανναίους, τον Καραβόγιαννη και όλους τους ήρωες του  1821.

Με εθνική ενότητα, ομοψυχία, υπακοή στην επιστήμη και τους νόμους και πίστη στο Θεό και την Παναγία θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία.


ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821! 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ! 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!!!!!!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Πραγματοποίηση απολυμάνσεων χώρων και κτιρίων

 

Δημητσάνα, 23.03.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
220 07 Δημητσάνα
Τηλ: 2795360330
Fax: 2795031855
e-mail: dimarxos@gortynia.gov.gr


«Πραγματοποίηση απολυμάνσεων χώρων και κτιρίων»

Στο πλαίσιο εκτάκτων μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19, ο Δήμος Γορτυνίας πραγματοποίησε προληπτικά απολυμάνσεις με κατάλληλο συνεργείο, δημοτικών και δημοσίων κτιρίων, σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Στις απολυμάνσεις  συμπεριλήφθηκαν δημόσιοι χώροι, τα δημοτικά ακίνητα, τα κέντρα υγείας, τα ιατρεία, τα κτίρια των αστυνομικών υπηρεσιών, της Πυροσβεστικής καθώς και τα οχήματα του Δήμου και των υπηρεσιών.

Οι απολυμάνσεις θα συνεχιστούν προληπτικά για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί με στόχο την προστασία όλων μας.


ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ

Τηρούμε πιστά τον κανόνα: ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!!!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Έκκληση Παράκληση Προτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
220 07 Δημητσάνα


Έκκληση – Παράκληση – Προτροπή

Γορτύνιες & Γορτύνιοι,
Συμπατριώτισσες & συμπατριώτες,
Φίλες & φίλοι της Γορτυνίας,

Η παγκόσμια κοινότητα, η ελληνική κοινωνία και ο Δήμος μας με πόνο ψυχής βιώνουν τις δραματικές εξελίξεις που συντελούνται από την εξάπλωση του κορωνοϊού – COVID-19, σε ολόκληρη την υφήλιο.

Ως Δήμος καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να θωρακίσουμε την περιοχή μας, να προστατέψουμε τους δημότες μας και τους πολίτες και να φροντίσουμε για την κάλυψη όποιων αναγκών υπάρχουν για κάθε άνθρωπο.

Η ψυχή και ο πλούτος της ερημωμένης Γορτυνίας είσαστε εσείς,  οι άνθρωποί της όπου γης.

Γνωρίζοντας την αγάπη σας για τον τόπο μας και για τους συνανθρώπους μας και την υπευθυνότητα που σας διακρίνει, απευθύνουμε έκκληση – παράκληση, μέχρι τη λήξη των μέτρων, να μην έρχεστε στα χωριά της Γορτυνίας.

Είναι χρέος και ευθύνη όλων μας να υπακούσουμε στις οδηγίες και τις εντολές των επιστημόνων και της πολιτείας, να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας και να προστατέψουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Είναι η πρώτη φορά που σας ζητάμε να μείνετε μακριά μας. Γνωρίζετε όμως καλά ότι στα χωριά μας ζουν μόνιμα μεγάλης ηλικίας άνθρωποι και εάν προκύψει οποιοδήποτε θέμα οι υποδομές και οι παροχές στην υγεία είναι ελάχιστες και η αντιμετώπιση εξαιρετικά δύσκολη .

Είμαστε σίγουροι ότι θα υπακούσετε, με γνώμονα πάντα την αγάπη και το σεβασμό στο συνάνθρωπό μας και στην ελληνική πολιτεία.

Ευελπιστούμε στο αίσιο τέλος αυτής της περιπέτειας και σας περιμένουμε όλες και όλους το καλοκαίρι, στα ωραία πανηγύρια των χωριών μας, να σμίξουμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ!!!!!
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!!!

Με αγάπη & εκτίμηση
Ο Δήμαρχός σας
Ευστάθιος Χαρ. Κούλης

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Share