Προσκλήσεις

Εορτασμός της 199ης Επετείου της Α’ Πελοποννησιακής Γερουσίας

Share

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Τρίτη 02 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου την Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου την Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share