Επιχειρησιακό Σχέδιο

Συνάντηση εργασίας για την αξιοποίηση του Σανατορίου Βυτίνας «Ιθώμη»

Δελτίο Τύπου – 24/9/2014

Συνάντηση εργασίας για την αξιοποίηση του Σανατορίου Βυτίνας «Ιθώμη»

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23/9/2014 στο Πνευματικό Κέντρο της Βυτίνας μεταξύ του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γεωργίου Μπέζου και του Δημάρχου Γορτυνίας Γιάννη Γιαννόπουλου.

Θέμα της συνάντησης ήταν η προοπτική αξιοποίησης του σανατορίου «Ιθώμη» το οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Νοσοκομείου Καλαμάτας και η καταγραφή της σημερινής κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης από πλευράς του νοσηλευτικού ιδρύματος ο Νομικός Σύμβουλος κ.Χρήστος Αρχοντής και οι μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας κ.Τάσος Βλαχοδημητρόπουλος, κ.Σοφία Κορακοβούνη και κ.Πολυτίμη Αναγνωστοπούλου ενώ από την πλευρά του Δήμου Γορτυνίας ο Αντιδήμαρχος κ.Τάκης Καραντώνης και στελέχη του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος με αφορμή την συνάντηση δήλωσε:

«Το Σανατόριο της Βυτίνας «ΙΘΩΜΗ» αποτελεί έναν σημαντικό πόλο έλξης για τον Δήμο Γορτυνίας και η αξιοποίησή του αποτελεί χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για ένα ιστορικό ακίνητο, συνδεδεμένο με τη νεότερη ιστορία της χώρας και της περιοχής μας και η αξιοίησή του θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Βυτίνα, την Γορτυνία και την περιοχή του Μαινάλου γενικότερα.

Το Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας, στο οποίο ανήκει, έχει κάνει σημαντικά βήματα για την κατοχύρωση της δημόσιας περιουσίας του και κατά την συνάντησή μας με την διοίκηση του νοσοκομείου διαπιστώθηκε κατ’αρχήν συμφωνία στην κατεύθυνση προς την οποία θα επιδιώξουμε την από κοινού αξιοποίηση του ακινήτου για βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνεργασία των δημόσιων φορέων που εκπροσωπούμε αποτελεί εγγύηση για την αξιοποίησή του με τρόπο σύμφωνο με την αναπτυξιακή ταυτότητα της Γορτυνίας.

Ευχαριστούμε τον Διοικητή κ. Γ.Μπέζο και τους εκπροσώπους της διοίκησης και των υπηρεσιών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, που ανταποκρίθηκαν θετικά και ουσιαστικά στο αίτημά μας για συνεργασία.»

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Συμμετοχή του Δήμου Γορτυνίας στον πρώτο διαγωνισμό στην Ελλάδα για την αξιοποίηση «ανοικτών» δημόσιων δεδομένων, «Open Public Data Hackathon»

Δελτίο Τύπου – 24/04/2014
Συμμετοχή του Δήμου Γορτυνίας στον πρώτο διαγωνισμό στην Ελλάδα για την αξιοποίηση «ανοικτών» δημόσιων δεδομένων, «Open Public Data Hackathon»

Transforming Information into Business: Αυτό είναι το μήνυμα του διαγωνισμού «Open Public Data Hackathon», που προκήρυξε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για πρώτη φορά. Φιλοδοξεί να προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον και την ευρεία συμμετοχή των φορέων και πολιτών, στη βάση της καινοτομίας και τη δημιουργικότητας με την αξιοποίηση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων. Πρόκειται για ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά και να στηρίξουν δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια, τη συνεργασία, την ανάδειξη νέων καινοτομιών.

Ο Δήμος Γορτυνίας πρωτοπορεί συμμετέχοντας στον διαγωνισμό με την υπηρεσία OpenDataGortynia.gr που έχει πρόσφατα αναπτύξει και αποτελεί τον επίσημο κατάλογο με “Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα” του Δήμου. Στην παρούσα φάση, αξιοποιούνται σύνολα γεωχωρικών δεδομένων του, τα οποία διατίθενται σύμφωνα με τους όρους της Public Domain Dedication and License (PDDL) v1.0, αλλά και δεδομένα προερχόμενα από το data.gov.gr (Δασικές Πυρκαγιές, Καταλύματα κ.ά.).

Η εφαρμογή στοχεύει στην από κοινού χρήση τεχνολογιών GIS με καταλόγους Ανοικτών Δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κατάλογος έχει ολοκληρωθεί με την Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου, παρέχοντας δυναμική διασύνδεση των δύο. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ως πόρους για τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων: απλή και προηγμένη θέαση στη Γεωπύλη, την πιο επικαιροποιημένη έκδοση των γεωχωρικών δεδομένων σε μορφότυπους shapefile, kml, geotiff, τα αρχεία μεταδεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE. Για την ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά ΕΛ/ΛΑΚ.

Γραφείο Τύπου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ»
Προϋπολογισμού 530.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Γορτυνίας διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, θα διεξαχθεί ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, Ν.3263/04, Ν.3212/03, Ν.2940/01, Ν.2372/96, Ν.2338/95, Ν.2229/94 τις διατάξεις του ΠΔ 334/00, ΠΔ 609/85, ΠΔ 210/97 κ.α. όπως τροποποίθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» και ο κωδικός ΟΠΣΑ του έργου είναι: 181516.

Διαβάστε την Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Γορτυνίας, αρμόδια υπάλληλος κα. Δημητρακοπούλου Ευγενία, τηλ. 2795360511, κ. Κοκοσιούλης Χρήστος 2795360503, κ. Κουτσιάδης Δημήτριος 2795360515.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πύλη ανοικτών δεδομένων Δήμου Γορτυνίας και Πύλη γεωχωρικών δεδομένων Δήμου Γορτυνίας

Δελτίο Τύπου – 22/04/2014
Πύλη ανοικτών δεδομένων Δήμου Γορτυνίας και Πύλη γεωχωρικών δεδομένων Δήμου Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας πρωτοπορεί! Από σήμερα είναι πλέον ελεύθερα προσβάσιμες από τον Δημότη, τον Επαγγελματία αλλά και την ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση δύο νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας που παρέχουν πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα του. Θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες, όπως η διαφάνεια, η ευθύνη της κυβέρνησης και η συμμετοχή των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για την καλή διακυβέρνηση. Παράλληλα, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εθνική και τοπική ανάπτυξη, καθώς και μια βασική προϋπόθεση της Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής. Όντας ένα καίριο συστατικό στοιχείο μιας πραγματικής κοινωνίας της πληροφορίας, η πρόσβαση σε πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής θα πρέπει να είναι μια συνεχής προσπάθεια την οποία υποστηρίζει ο Δήμος και την υπηρετεί με τα έργα του σε τοπικό επίπεδο.

Το OpenDataGortynia.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος δημόσιων δεδομένων του Δήμου Γορτυνίας και σκοπός του είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχαναγνώσιμα σύνολα δεδομένων μέσω της παροχής ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διάθεσης δεδομένων και πληροφοριών του Δήμου, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα υπολογιστικά συστήματα.

Ειδικά όσον αφορά στα γεωχωρικά δεδομένα, έχει αναπτυχθεί ειδικός κόμβος gis.OpenDataGortynia.gr που επιτρέπει την εξεύρεση, θέαση και τηλεφόρτωση γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της οδηγίας Inspire και του Νόμου 3882/2010, καθώς επίσης και τη χρήση του κόμβου για συνδυαστική χρήση των δεδομένων με αυτά άλλων φορέων που προσφέρονται με αντίστοιχη λογική πρόσβασης, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. ΡΑΕ, Κτηματολόγιο ΑΕ, ΥΠΕΚΑ).

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Γορτυνίας έτοιμη για λειτουργία

Παρουσιάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 29/3/2014, ώρα 11:00, στην Δημητσάνα
Η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Γορτυνίας έτοιμη για λειτουργία

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας, που συνεδρίασε στο Διασυνεδριακό Κέντρο στην Δημητσάνα το Σάββατο 29/3/2014 παρουσιάστηκε η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Γορτυνίας, η οποία εντός των ημερών θα είναι διαθέσιμη για όλους, και ιδιαίτερα για τους δημότες της Γορτυνίας, στο Διαδίκτυο.
Πρόκειται για μία Βάση Δεδομενων με όλα τις απαραίτητες πληροφορίες για την Γορτυνία, πού είναι διαθέσιμη σε όλους μέσω του Διαδικτύου και της κατάλληλης Υποδομής Ανοιχτών Δεδομένων (SDI). Η εφαρμογή αυτή είναι πρωτοποριακή στην Ελλάδα και μπορεί να εμπλουτίζεται συνέχεια με νέα στοιχεία, με προφανή χρησιμότητα για τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και για κάθε δημότη, που μπορεί να πάρει και να δώσει πληροφορίες μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον της. Οπως χαρακτηριστικά είπε ένα μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης “Μικραίνει τον τεράστιο δήμο Γορτυνίας και κάνει δυνατή τη διαχείριση ενός εκτεταμένου δήμου, όπως ο δικός μας.”

Δείτε (σε χαμηλή ανάλυση) το Βίντεο της Παρουσίασης

Ο Δήμος Γορτυνίας έχει υποβάλει στο ΕΣΠΑ προτάσεις για 52 έργα συνολικού προϋπολογισμού 47.395.142,99 ευρώ

Παρουσιάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 29/3/2014, ώρα 11:00, στην Δημητσάνα
Ο Δήμος Γορτυνίας έχει υποβάλει στο ΕΣΠΑ προτάσεις για 52 έργα συνολικού προϋπολογισμού 47.395.142,99 ευρώ

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας, που συνεδρίασε στο Διασυνεδριακό Κέντρο στην Δημητσάνα το Σάββατο 29/3/2014 παρουσιάστηκε ο Απολογισμός του Δήμου, για τις μελέτες που ετοίμασε και υπέβαλε στο ΕΣΠΑ και λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΠΕΠ-ΔΕΠΙΝ, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΠΑΑ, LEADER, ΕΕΤΑΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΟΣΚ, ΕΑΠ).
Ο Δήμος Γορτυνίας από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του έφτιαξε ένα σύγχρονο και πλήρες Οργανόγραμμα και με βάση αυτό έστησε από μηδενική βάση τις Υπηρεσίες του, απέκτησε Διαχειριστική Επάρκεια και ετοίμασε άρτιες μελέτες για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων κυρίως από το ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και τα υπόλοιπα προγράμματα συγχρηματοδότησης. Ο Απολογισμός της Δημοτικής Αρχής είναι σημαντικός:

* Εχουν υποβληθεί συνολικά προτάσεις για 52 έργα συνολικού προϋπολογισμού 47.395.142,99 ευρώ.
* Από αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί 19 έργα π/υ 12.395.087,65 ευρώ και τα υπόλοιπα 33 π/υ 35.000.055,34 ευρώ βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης και αναμονή ένταξης.

Από τα 19 έργα που έχουν δρομολογηθεί
* έχουν ήδη υλοποιηθεί και υλοποιούνται 5 έργα π/υ 529.931,44 ευρώ
* έχουν δημοπρατηθεί άλλα 4 π/υ 3.886.172,67 ευρώ
* και άλλα 10 έργα π/υ 7.978.983,54 ευρώ δημοπρατούνται τις επόμενες μέρες

Δείτε ή κατεβάστε (με δεξί κλικ) τους Πίνακες με τα έργα ΕΣΠΑ του Δήμου Γορτυνίας σε μορφή PDF

Σχέδιο αποτύπωσης (σε PDF και DWG) χώρου για τη δημιουργία του κέντρου προβολής των παραδοσιακών τεχνών του μετάλλου στη Στεμνίτσα

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 312/2013
«Κέντρο προβολής των παραδοσιακών τεχνών του μετάλλου στη Στεμνίτσα Αρκαδίας»

Σχέδιο αποτύπωσης χώρου για τη δημιουργία του κέντρου προβολής των παραδοσιακών τεχνών του μετάλλου στη Στεμνίτσα

Διαβάστε ή κατεβάστε την Μελέτη της Υπηρεσίας

Διαβάστε ή κατεβάστε το Σχέδιο αποτύπωσης του χώρου σε αρχείο Acrobat (PDF). ΝΕΟ!!!

Διαβάστε ή κατεβάστε το Σχέδιο αποτύπωσης του χώρου σε αρχείο Autocad (DWG).

Δήμος Γορτυνίας

Σύμφωνο των Δημάρχων – Ο Δήμος Γορτυνίας είναι έτοιμος να καταθέσει το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ)

Παρουσιάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 29/3/2014, ώρα 11:00, στην Δημητσάνα

Ο Δήμος Γορτυνίας είναι έτοιμος να καταθέσει το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας, που συνεδρίασε στο Διασυνεδριακό Κέντρο στην Δημητσάνα το Σάββατο 29/3/2014 παρουσιάστηκε το “προσχέδιο” του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) που θα υποβάλει ο Δήμος Γορτυνίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από την συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων είναι:

* Ανάδειξη του δήμου σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης
* Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο
* Συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με δήμους από όλη την Ευρώπη
* Δυνατότητα επίτευξης σημαντικών εξοικονομήσεων ενέργειας και χρηματικών πόρων σε τοπικό επίπεδο
* Δυνατότητα συμμετοχής στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και ΕΞΕΝ

Δείτε ή κατεβάστε (με δεξί κλικ) την Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για το Σύμφωνο των Δημάρχων σε μορφή powerpoint

Δημοπράτηση έργου διαμόρφωσης αυλείου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Γορτυνίας

Δελτίο Τύπου – 21/03/2014
Δημοπράτηση έργου διαμόρφωσης αυλείου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας ανακοινώνει ότι, μετά την επικοινωνία και την επιτυχή συνεργασία του Δημάρχου Γορτυνίας κ. Γιάννη Γιαννόπουλου και του κ. Ηρακλή Δρούλια, προέδρου της εταιρίας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης αυλείου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Γορτυνίας», προϋπολογισμού μελέτης συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (73.752,39€).

Πρόσφατα υποβλήθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση έξι σχολικών μονάδων του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 977.522,48 ευρώ. Η εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτήσεων για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των «ξεχασμένων» σχολικών μονάδων της Γορτυνίας αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο, ως βασικό συστατικό της ποιότητας ζωής των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

Διαβάστε την Απόφαση έγκρισης Δημοπράτησης

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Δελτίο Τύπου – 18/03/2014 – Καταχώρηση επιχειρήσεων στον Διαδικτυακό Ταξιδιωτικό Οδηγό του Δήμου Γορτυνίας

Δελτίο Τύπου – 18/03/2014
Καταχώρηση επιχειρήσεων στον Διαδικτυακό Ταξιδιωτικό Οδηγό του Δήμου Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας θέλοντας να συμβάλλει στην προβολή και ανάδειξη της Γορτυνίας έχει διαμορφώσει ένα διαδραστικό διαδικτυακό ταξιδιωτικό οδηγό. Στην διεύθυνση http://www.discovergortynia.gr βρίσκεται σε λειτουργία η Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου Γορτυνίας, καθώς επίσης είναι διαθέσιμη και η εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (“Discover Gortynia”). Το τουριστικό portal περιλαμβάνει πληροφορίες για τα αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές, τους χώρους διαμονής, διασκέδασης, εστίασης και διάθεσης τοπικών προϊόντων καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή.

Ο Διαδικτυακός Οδηγός εμπλουτίζεται διαρκώς αποσκοπώντας στην ενημέρωση και εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου μας καθώς επίσης και στην βελτίωση της προβολής των επιχειρήσεων και της ιστορίας του τόπου μας. Συνεπώς, παρακαλούνται όλες οι επιχειρήσεις των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν αναρτηθεί στο ταξιδιωτικό οδηγό μας να αποστείλουν τις απαραίτητες πληροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση του discover_gortynia προκειμένου να γίνει η καταχώρησή τους. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

Επωνυμία και κατηγορία της επιχείρησης.
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ιστοσελίδας, email).
Φωτογραφίες εξωτερικού και εσωτερικού χώρου ή λογότυπο.
Υπηρεσίες και παροχές όσον αφορά τους χώρους διαμονής.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Γραφείο Τύπου