Επιχειρησιακό Σχέδιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Γορτυνίας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 19/03/2015

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Γορτυνίας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008

Ο Δήμος Γορτυνίας από τα τέλη του 2014 διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά τις δραστηριότητες:
• του προγραμματισμού και του σχεδιασμού έργων – ενεργειών
• της μελέτης, της υλοποίησης και της παρακολούθησης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών αγαθών
• της οικονομικής διαχείρισης έργων – ενεργειών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρέχει «εργαλεία διοίκησης», όπως η παρακολούθηση της επίτευξης στόχων αναφορικά με τις διεργασίες του Δήμου Γορτυνίας και η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε ο Δήμος Γορτυνίας να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην καθημερινή άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να διασφαλίζεται ότι εντός του Δήμου Γορτυνίας προάγεται η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για τη σημαντικότητα των απαιτήσεων των πολιτών.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Γορτυνίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε συνέχεια της επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας (τύπου Α, Β και Γ) του Δήμου Γορτυνίας ως δικαιούχου πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 2012 και αποδεικνύει ότι ο Δήμος Γορτυνίας δεν επαναπαύεται στην προσπάθεια του για τη διαρκή βελτίωση των δραστηριοτήτων του.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου
Διαβάστε την Πολιτική Ποιότητας
Διαβάστε το Πιστοποιητικό ISO 9001

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Share/Bookmark

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας του Δήμου Γορτυνίας

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας του Δήμου Γορτυνίας

Κατεβάστε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Τ.Δ. ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ ΕΩΣ ΒΥΤΙΝΑ» με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, προϋπολογισμού 182.072,22 € και συνολικού προϋπολογισμού 227.500,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την εκτέλεση του έργου που προβλέπεται από τον σχεδιασμό των απαιτούμενων έργων για την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Τ.Δ. Πυργακίου έως Βυτίνα του Δήμου Γορτυνίας, όπως αναγράφεται αναλυτικά στο συμβατικό τεύχος της τεχνικής περιγραφής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Γορτυνίας, και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου στην Τ.Κ. Δημητσάνας Δήμου Γορτυνίας, στις 24/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) μπροστά σε επιτροπή του φορέα εκτέλεσης του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013» (ΕΤΠΑ – Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι – ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2014ΕΠ02680006 της ΣΑ ΕΠ0268).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας, στα Λαγκάδια μέχρι και την 19/03/2015 και με την καταβολή του ποσού των 8€. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27953-60501 και 27953-60511, fax επικοινωνίας 27950-43215, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Νιάκα Ευαγγελία και Τριανταφύλλου Αθανάσιος αντίστοιχα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος για την περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα στην Παλιά Βουλή την Κυριακή 30/11/2014

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος για την περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα στην Παλιά Βουλή την Κυριακή 30/11/2014

Ο Δήμος Γορτυνίας διοργανώνει ημερίδα την στις 11:00 το πρωί στην Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου (Παλιά Βουλή, Σταδίου 13) για την παρουσίαση του Ερευνητικού Προγράμματος που έχει εκπονήσει σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για την ανάπτυξη της περιοχής του ποταμού και της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα.

Στην παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος «Ερμηνευτική προσέγγιση και δυνατότητες παρεμβάσεων στην περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης Λάδωνα» θα παρευρίσκονται εκπρόσωποι της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, της Σχολής Τοπογράφων ΕΜΠ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων και του τμήματος Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μετά τις εισηγήσεις θα γίνει σύντομη παρουσίαση των πρωτοβουλιών του Δήμου στον τομέα των γεωχωρικών πληροφοριακών συστημάτων και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με ερωτήσεις προς τους εισηγητές, τοποθετήσεις και προτάσεις για τις παρεμβάσεις στην περιοχή.

Διαβάστε το Πρόγραμμα της Ημερίδας

Κατεβάστε την Πρόσκληση της Ημερίδας

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για συμμετοχή επαγγελματιών της Γορτυνίας στην “Φιλοξένεια 2014″

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Συμμετοχή επαγγελματιών της Γορτυνίας στην “Φιλοξένεια 2014″

Ο Δήμος Γορτυνίας ανακοινώνει στους δημότες του ότι θα συμμετάσχει σε μία δυνατή έκθεση τουρισμού, στη Philoxenia, από 13 έως 16 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο Δήμος θέλοντας να τονώσει και να ενισχύσει την τοπική παραγωγή και οικονομία, προτρέπει όλους του επαγγελματίες να διαθέσουν κάρτες και φυλλάδια της επιχείρησής τους, καθώς και προϊόντα που παράγουν προκειμένου να παρουσιαστούν και να διατεθούν στους επισκέπτες της έκθεσης.

Για πληροφορίες:

επικοινωνείστε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου κ. Μπαξεβάνο Χαράλαμπο στα τηλέφωνα 2795360330 ή 6944961430

Διαβάστε την Ανακοίνωση για συμμετοχή στην “Φιλοξένεια 2014″

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Γορτυνίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Γορτυνίας, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες:

Τηλέφωνα
Χρυσοστομίδη Ειρήνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: 6942491772
Παπαγεωργίου Βασιλική, Υπεύθυνη Οργάνωσης: 6942491740

Email: kdvm.gortynias@gmail.com
kdvm147@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/kdvmgortynias

Δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να υποβάλλετε σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Γορτυνίας, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου με τις Θεματικές Ενότητες και Προγράμματα

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος για την περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα στην Μυγδαλιά Γορτυνίας την Τρίτη 14/10/2014

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος για την περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα στην Μυγδαλιά Γορτυνίας την Τρίτη 14/10/2014

Ο Δήμος Γορτυνίας διοργανώνει ημερίδα την Τρίτη 14/10/2014 στις 11:00 το πρωί στο Δημοτικό Κτίριο στην Μυγδαλιά Γορτυνίας (πρώην Δημαρχείο Κλείτορος) για την παρουσίαση του Ερευνητικού Προγράμματος που έχει εκπονήσει σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για την ανάπτυξη της περιοχής του ποταμού και της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα.

Στην παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος «Ερμηνευτική προσέγγιση και δυνατότητες παρεμβάσεων στην περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης Λάδωνα» θα παρευρίσκονται εκπρόσωποι της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, της Σχολής Τοπογράφων ΕΜΠ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων και του τμήματος Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με ερωτήσεις προς τους εισηγητές, παρεμβάσεις και προτάσεις για τις παρεμβάσεις στην περιοχή.

Διαβάστε το Πρόγραμμα της Ημερίδας

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Συνάντηση εργασίας για την αξιοποίηση του Σανατορίου Βυτίνας «Ιθώμη»

Δελτίο Τύπου – 24/9/2014

Συνάντηση εργασίας για την αξιοποίηση του Σανατορίου Βυτίνας «Ιθώμη»

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23/9/2014 στο Πνευματικό Κέντρο της Βυτίνας μεταξύ του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γεωργίου Μπέζου και του Δημάρχου Γορτυνίας Γιάννη Γιαννόπουλου.

Θέμα της συνάντησης ήταν η προοπτική αξιοποίησης του σανατορίου «Ιθώμη» το οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Νοσοκομείου Καλαμάτας και η καταγραφή της σημερινής κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης από πλευράς του νοσηλευτικού ιδρύματος ο Νομικός Σύμβουλος κ.Χρήστος Αρχοντής και οι μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας κ.Τάσος Βλαχοδημητρόπουλος, κ.Σοφία Κορακοβούνη και κ.Πολυτίμη Αναγνωστοπούλου ενώ από την πλευρά του Δήμου Γορτυνίας ο Αντιδήμαρχος κ.Τάκης Καραντώνης και στελέχη του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος με αφορμή την συνάντηση δήλωσε:

«Το Σανατόριο της Βυτίνας «ΙΘΩΜΗ» αποτελεί έναν σημαντικό πόλο έλξης για τον Δήμο Γορτυνίας και η αξιοποίησή του αποτελεί χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για ένα ιστορικό ακίνητο, συνδεδεμένο με τη νεότερη ιστορία της χώρας και της περιοχής μας και η αξιοίησή του θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Βυτίνα, την Γορτυνία και την περιοχή του Μαινάλου γενικότερα.

Το Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας, στο οποίο ανήκει, έχει κάνει σημαντικά βήματα για την κατοχύρωση της δημόσιας περιουσίας του και κατά την συνάντησή μας με την διοίκηση του νοσοκομείου διαπιστώθηκε κατ’αρχήν συμφωνία στην κατεύθυνση προς την οποία θα επιδιώξουμε την από κοινού αξιοποίηση του ακινήτου για βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνεργασία των δημόσιων φορέων που εκπροσωπούμε αποτελεί εγγύηση για την αξιοποίησή του με τρόπο σύμφωνο με την αναπτυξιακή ταυτότητα της Γορτυνίας.

Ευχαριστούμε τον Διοικητή κ. Γ.Μπέζο και τους εκπροσώπους της διοίκησης και των υπηρεσιών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, που ανταποκρίθηκαν θετικά και ουσιαστικά στο αίτημά μας για συνεργασία.»

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Συμμετοχή του Δήμου Γορτυνίας στον πρώτο διαγωνισμό στην Ελλάδα για την αξιοποίηση «ανοικτών» δημόσιων δεδομένων, «Open Public Data Hackathon»

Δελτίο Τύπου – 24/04/2014
Συμμετοχή του Δήμου Γορτυνίας στον πρώτο διαγωνισμό στην Ελλάδα για την αξιοποίηση «ανοικτών» δημόσιων δεδομένων, «Open Public Data Hackathon»

Transforming Information into Business: Αυτό είναι το μήνυμα του διαγωνισμού «Open Public Data Hackathon», που προκήρυξε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για πρώτη φορά. Φιλοδοξεί να προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον και την ευρεία συμμετοχή των φορέων και πολιτών, στη βάση της καινοτομίας και τη δημιουργικότητας με την αξιοποίηση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων. Πρόκειται για ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά και να στηρίξουν δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια, τη συνεργασία, την ανάδειξη νέων καινοτομιών.

Ο Δήμος Γορτυνίας πρωτοπορεί συμμετέχοντας στον διαγωνισμό με την υπηρεσία OpenDataGortynia.gr που έχει πρόσφατα αναπτύξει και αποτελεί τον επίσημο κατάλογο με “Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα” του Δήμου. Στην παρούσα φάση, αξιοποιούνται σύνολα γεωχωρικών δεδομένων του, τα οποία διατίθενται σύμφωνα με τους όρους της Public Domain Dedication and License (PDDL) v1.0, αλλά και δεδομένα προερχόμενα από το data.gov.gr (Δασικές Πυρκαγιές, Καταλύματα κ.ά.).

Η εφαρμογή στοχεύει στην από κοινού χρήση τεχνολογιών GIS με καταλόγους Ανοικτών Δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κατάλογος έχει ολοκληρωθεί με την Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου, παρέχοντας δυναμική διασύνδεση των δύο. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ως πόρους για τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων: απλή και προηγμένη θέαση στη Γεωπύλη, την πιο επικαιροποιημένη έκδοση των γεωχωρικών δεδομένων σε μορφότυπους shapefile, kml, geotiff, τα αρχεία μεταδεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE. Για την ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά ΕΛ/ΛΑΚ.

Γραφείο Τύπου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ»
Προϋπολογισμού 530.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Γορτυνίας διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, θα διεξαχθεί ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, Ν.3263/04, Ν.3212/03, Ν.2940/01, Ν.2372/96, Ν.2338/95, Ν.2229/94 τις διατάξεις του ΠΔ 334/00, ΠΔ 609/85, ΠΔ 210/97 κ.α. όπως τροποποίθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» και ο κωδικός ΟΠΣΑ του έργου είναι: 181516.

Διαβάστε την Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Γορτυνίας, αρμόδια υπάλληλος κα. Δημητρακοπούλου Ευγενία, τηλ. 2795360511, κ. Κοκοσιούλης Χρήστος 2795360503, κ. Κουτσιάδης Δημήτριος 2795360515.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πύλη ανοικτών δεδομένων Δήμου Γορτυνίας και Πύλη γεωχωρικών δεδομένων Δήμου Γορτυνίας

Δελτίο Τύπου – 22/04/2014
Πύλη ανοικτών δεδομένων Δήμου Γορτυνίας και Πύλη γεωχωρικών δεδομένων Δήμου Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας πρωτοπορεί! Από σήμερα είναι πλέον ελεύθερα προσβάσιμες από τον Δημότη, τον Επαγγελματία αλλά και την ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση δύο νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας που παρέχουν πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα του. Θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες, όπως η διαφάνεια, η ευθύνη της κυβέρνησης και η συμμετοχή των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για την καλή διακυβέρνηση. Παράλληλα, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εθνική και τοπική ανάπτυξη, καθώς και μια βασική προϋπόθεση της Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής. Όντας ένα καίριο συστατικό στοιχείο μιας πραγματικής κοινωνίας της πληροφορίας, η πρόσβαση σε πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής θα πρέπει να είναι μια συνεχής προσπάθεια την οποία υποστηρίζει ο Δήμος και την υπηρετεί με τα έργα του σε τοπικό επίπεδο.

Το OpenDataGortynia.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος δημόσιων δεδομένων του Δήμου Γορτυνίας και σκοπός του είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχαναγνώσιμα σύνολα δεδομένων μέσω της παροχής ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διάθεσης δεδομένων και πληροφοριών του Δήμου, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα υπολογιστικά συστήματα.

Ειδικά όσον αφορά στα γεωχωρικά δεδομένα, έχει αναπτυχθεί ειδικός κόμβος gis.OpenDataGortynia.gr που επιτρέπει την εξεύρεση, θέαση και τηλεφόρτωση γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της οδηγίας Inspire και του Νόμου 3882/2010, καθώς επίσης και τη χρήση του κόμβου για συνδυαστική χρήση των δεδομένων με αυτά άλλων φορέων που προσφέρονται με αντίστοιχη λογική πρόσβασης, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. ΡΑΕ, Κτηματολόγιο ΑΕ, ΥΠΕΚΑ).

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Γραφείο Τύπου