Επιχειρησιακό Σχέδιο

Διαβούλευση επί της Α’ φάσης της Μελέτης δημιουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) Δήμου Γορτυνίας

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Α’ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΜΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΣΜΑ) & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας ενέκρινε την Μελέτη και θέτει την Α’ Φάση της Μελέτης δημιουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) Δήμου Γορτυνίας σε Δημόσια Διαβούλευση, ώστε να προχωρήσει σε κλείσιμο και αποκατάσταση όλων των ενεργών, αλλά και ανενεργών ΧΑΔΑ. Ο Δήμος Γορτυνίας έχει ήδη εφαρμόσει την Ανακύκλωση Συσκευασιών (Μπλε κάδοι) και σχεδιάζει τα επόμενα βήματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμάτων (ΠΕΣΔΑ) και τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμάτων (ΕΣΔΑ), όπως και με τους υπό διαμόρφωση και αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ και ΕΣΔΑ.

Στους παρακάτω συνδέσμους περιλαμβάνεται ολόκληρη η Μελέτη (Α’ Φάση), τα τοπογραφικά σχέδια για την χωροθέτηση και φωτογραφίες από τις προτεινόμενες λύσεις.

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΤΟΝΝΟΙ*ΧΛΜ) ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΤΑΘΜΟ
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΤΟΝΝΟΙ*ΧΛΜ) ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Σ1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΣΜΑ
Σ2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΙΚΟΤΗΤΑ
Σ3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Σ4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Φ1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΜΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
Φ2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΜΑ – ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ

Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Δήμου Γορτυνίας

Share/Bookmark

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας στις 18/07/2015

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης στα Τρόπαια στις 18/07/2015

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στα Τρόπαια και στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, ημέρα Σάββατο 18 Ιουλίου 2015, ώρα 11:00 π. μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Eπιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Γορτυνίας 2014-2019.
2. Οικονομικά στοιχεία για τον προγραμματισμό και την σύνταξη του Προϋπολογισμού του Δήμου Γορτυνίας οικονομικού έτους 2016.
3. Οργάνωση Κοινωνικών Υπηρεσιών και υποδομών στο Δήμο Γορτυνίας.
4. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δήμου Γορτυνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Εισήγηση για την Χωροθέτηση δύο “κινητών” Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Γορτυνίας

Εισήγηση για την Χωροθέτηση δύο “κινητών” Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας έχει ολοκληρώσει και θέτει ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε Δημόσια Διαβούλευση την Χωροθέτηση των 2 “κινητών” Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Γορτυνίας, ώστε να προχωρήσει σε κλείσιμο και αποκατάσταση όλων των ενεργών, αλλά και ανενεργών ΧΑΔΑ. Η πρόταση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμάτων (ΠΕΣΔΑ) και τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμάτων (ΕΣΔΑ), όπως και με τους υπό διαμόρφωση αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ και ΕΣΔΑ.
Η μελέτη χωροθέτησης των ΣΜΑ Δήμου Γορτυνίας παραδόθηκε από την Άνοιξη του 2013 και υποβάλλεται προς έγκριση, ώστε να ληφθεί υπόψη στην αναθεώρηση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Στους παρακάτω συνδέσμους παραθέτονται τα συμπεράσματα της μελέτης, τα τοπογραφικά σχέδια για την χωροθέτηση και φωτογραφίες από τις προτεινόμενες λύσεις.

ΦΑΣΗ Α’. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΤΟΝΝΟΙ*ΧΛΜ) ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΤΑΘΜΟ
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΤΟΝΝΟΙ*ΧΛΜ) ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Σ1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΣΜΑ
Σ2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΙΚΟΤΗΤΑ
Σ3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Σ4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Φ1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΜΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
Φ2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΜΑ – ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ

Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Δήμου Γορτυνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Γορτυνίας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 19/03/2015

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Γορτυνίας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008

Ο Δήμος Γορτυνίας από τα τέλη του 2014 διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά τις δραστηριότητες:
• του προγραμματισμού και του σχεδιασμού έργων – ενεργειών
• της μελέτης, της υλοποίησης και της παρακολούθησης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών αγαθών
• της οικονομικής διαχείρισης έργων – ενεργειών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρέχει «εργαλεία διοίκησης», όπως η παρακολούθηση της επίτευξης στόχων αναφορικά με τις διεργασίες του Δήμου Γορτυνίας και η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε ο Δήμος Γορτυνίας να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην καθημερινή άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να διασφαλίζεται ότι εντός του Δήμου Γορτυνίας προάγεται η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για τη σημαντικότητα των απαιτήσεων των πολιτών.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Γορτυνίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε συνέχεια της επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας (τύπου Α, Β και Γ) του Δήμου Γορτυνίας ως δικαιούχου πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 2012 και αποδεικνύει ότι ο Δήμος Γορτυνίας δεν επαναπαύεται στην προσπάθεια του για τη διαρκή βελτίωση των δραστηριοτήτων του.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου
Διαβάστε την Πολιτική Ποιότητας
Διαβάστε το Πιστοποιητικό ISO 9001

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας του Δήμου Γορτυνίας

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας του Δήμου Γορτυνίας

Κατεβάστε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Τ.Δ. ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ ΕΩΣ ΒΥΤΙΝΑ» με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, προϋπολογισμού 182.072,22 € και συνολικού προϋπολογισμού 227.500,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την εκτέλεση του έργου που προβλέπεται από τον σχεδιασμό των απαιτούμενων έργων για την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Τ.Δ. Πυργακίου έως Βυτίνα του Δήμου Γορτυνίας, όπως αναγράφεται αναλυτικά στο συμβατικό τεύχος της τεχνικής περιγραφής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Γορτυνίας, και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου στην Τ.Κ. Δημητσάνας Δήμου Γορτυνίας, στις 24/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) μπροστά σε επιτροπή του φορέα εκτέλεσης του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013» (ΕΤΠΑ – Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι – ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2014ΕΠ02680006 της ΣΑ ΕΠ0268).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας, στα Λαγκάδια μέχρι και την 19/03/2015 και με την καταβολή του ποσού των 8€. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27953-60501 και 27953-60511, fax επικοινωνίας 27950-43215, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Νιάκα Ευαγγελία και Τριανταφύλλου Αθανάσιος αντίστοιχα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος για την περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα στην Παλιά Βουλή την Κυριακή 30/11/2014

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος για την περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα στην Παλιά Βουλή την Κυριακή 30/11/2014

Ο Δήμος Γορτυνίας διοργανώνει ημερίδα την στις 11:00 το πρωί στην Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου (Παλιά Βουλή, Σταδίου 13) για την παρουσίαση του Ερευνητικού Προγράμματος που έχει εκπονήσει σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για την ανάπτυξη της περιοχής του ποταμού και της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα.

Στην παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος «Ερμηνευτική προσέγγιση και δυνατότητες παρεμβάσεων στην περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης Λάδωνα» θα παρευρίσκονται εκπρόσωποι της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, της Σχολής Τοπογράφων ΕΜΠ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων και του τμήματος Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μετά τις εισηγήσεις θα γίνει σύντομη παρουσίαση των πρωτοβουλιών του Δήμου στον τομέα των γεωχωρικών πληροφοριακών συστημάτων και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με ερωτήσεις προς τους εισηγητές, τοποθετήσεις και προτάσεις για τις παρεμβάσεις στην περιοχή.

Διαβάστε το Πρόγραμμα της Ημερίδας

Κατεβάστε την Πρόσκληση της Ημερίδας

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για συμμετοχή επαγγελματιών της Γορτυνίας στην “Φιλοξένεια 2014″

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Συμμετοχή επαγγελματιών της Γορτυνίας στην “Φιλοξένεια 2014″

Ο Δήμος Γορτυνίας ανακοινώνει στους δημότες του ότι θα συμμετάσχει σε μία δυνατή έκθεση τουρισμού, στη Philoxenia, από 13 έως 16 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο Δήμος θέλοντας να τονώσει και να ενισχύσει την τοπική παραγωγή και οικονομία, προτρέπει όλους του επαγγελματίες να διαθέσουν κάρτες και φυλλάδια της επιχείρησής τους, καθώς και προϊόντα που παράγουν προκειμένου να παρουσιαστούν και να διατεθούν στους επισκέπτες της έκθεσης.

Για πληροφορίες:

επικοινωνείστε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου κ. Μπαξεβάνο Χαράλαμπο στα τηλέφωνα 2795360330 ή 6944961430

Διαβάστε την Ανακοίνωση για συμμετοχή στην “Φιλοξένεια 2014″

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Γορτυνίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Γορτυνίας, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες:

Τηλέφωνα
Χρυσοστομίδη Ειρήνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: 6942491772
Παπαγεωργίου Βασιλική, Υπεύθυνη Οργάνωσης: 6942491740

Email: kdvm.gortynias@gmail.com
kdvm147@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/kdvmgortynias

Δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να υποβάλλετε σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Γορτυνίας, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου με τις Θεματικές Ενότητες και Προγράμματα

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος για την περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα στην Μυγδαλιά Γορτυνίας την Τρίτη 14/10/2014

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος για την περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα στην Μυγδαλιά Γορτυνίας την Τρίτη 14/10/2014

Ο Δήμος Γορτυνίας διοργανώνει ημερίδα την Τρίτη 14/10/2014 στις 11:00 το πρωί στο Δημοτικό Κτίριο στην Μυγδαλιά Γορτυνίας (πρώην Δημαρχείο Κλείτορος) για την παρουσίαση του Ερευνητικού Προγράμματος που έχει εκπονήσει σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για την ανάπτυξη της περιοχής του ποταμού και της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα.

Στην παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος «Ερμηνευτική προσέγγιση και δυνατότητες παρεμβάσεων στην περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης Λάδωνα» θα παρευρίσκονται εκπρόσωποι της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, της Σχολής Τοπογράφων ΕΜΠ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων και του τμήματος Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με ερωτήσεις προς τους εισηγητές, παρεμβάσεις και προτάσεις για τις παρεμβάσεις στην περιοχή.

Διαβάστε το Πρόγραμμα της Ημερίδας

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Συνάντηση εργασίας για την αξιοποίηση του Σανατορίου Βυτίνας «Ιθώμη»

Δελτίο Τύπου – 24/9/2014

Συνάντηση εργασίας για την αξιοποίηση του Σανατορίου Βυτίνας «Ιθώμη»

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23/9/2014 στο Πνευματικό Κέντρο της Βυτίνας μεταξύ του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γεωργίου Μπέζου και του Δημάρχου Γορτυνίας Γιάννη Γιαννόπουλου.

Θέμα της συνάντησης ήταν η προοπτική αξιοποίησης του σανατορίου «Ιθώμη» το οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Νοσοκομείου Καλαμάτας και η καταγραφή της σημερινής κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης από πλευράς του νοσηλευτικού ιδρύματος ο Νομικός Σύμβουλος κ.Χρήστος Αρχοντής και οι μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας κ.Τάσος Βλαχοδημητρόπουλος, κ.Σοφία Κορακοβούνη και κ.Πολυτίμη Αναγνωστοπούλου ενώ από την πλευρά του Δήμου Γορτυνίας ο Αντιδήμαρχος κ.Τάκης Καραντώνης και στελέχη του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος με αφορμή την συνάντηση δήλωσε:

«Το Σανατόριο της Βυτίνας «ΙΘΩΜΗ» αποτελεί έναν σημαντικό πόλο έλξης για τον Δήμο Γορτυνίας και η αξιοποίησή του αποτελεί χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για ένα ιστορικό ακίνητο, συνδεδεμένο με τη νεότερη ιστορία της χώρας και της περιοχής μας και η αξιοίησή του θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Βυτίνα, την Γορτυνία και την περιοχή του Μαινάλου γενικότερα.

Το Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας, στο οποίο ανήκει, έχει κάνει σημαντικά βήματα για την κατοχύρωση της δημόσιας περιουσίας του και κατά την συνάντησή μας με την διοίκηση του νοσοκομείου διαπιστώθηκε κατ’αρχήν συμφωνία στην κατεύθυνση προς την οποία θα επιδιώξουμε την από κοινού αξιοποίηση του ακινήτου για βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνεργασία των δημόσιων φορέων που εκπροσωπούμε αποτελεί εγγύηση για την αξιοποίησή του με τρόπο σύμφωνο με την αναπτυξιακή ταυτότητα της Γορτυνίας.

Ευχαριστούμε τον Διοικητή κ. Γ.Μπέζο και τους εκπροσώπους της διοίκησης και των υπηρεσιών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, που ανταποκρίθηκαν θετικά και ουσιαστικά στο αίτημά μας για συνεργασία.»

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας