Monthly Archives: July 2012

Ο Δήμος Γορτυνίας παρέλαβε τους πρώτους εκατό μπλε κάδους ανακύκλωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 31/7/2012

Ο Δήμος Γορτυνίας παρέλαβε τους πρώτους εκατό μπλε κάδους ανακύκλωσης

Ο Δήμος Γορτυνίας παρέλαβε τους πρώτους εκατό μπλε κάδους ανακύκλωσης που θα διανεμηθούν σε όλες τις Δημοτικές ενότητες του Δήμου σε κεντρικά σημεία για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι Δημότες. Οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία, και θα δέχονται τις συσκευασίες από αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, πλαστικό, γυαλί και χαρτί.
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος με επιστολή του προς τους Δημότες, τους καλεί να συμβάλλουν όλοι ενεργά στην ανακύκλωση των συσκευασιών που χρησιμοποιούν ξεκινώντας από την διαλογή στην πηγή που είναι το σπίτι μας, η τοπική μας κοινότητα, ο Δήμος μας. Όπως αναφέρει στην επιστολή του:
“Καλούμαστε όλοι να αγκαλιάσουμε αυτήν την προσπάθεια και να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας την ανακύκλωση, ως το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για την οριστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων και των χωματερών. Η συμμετοχή όλων μας στην ανακύκλωση των συσκευασιών αποτελεί ανάγκη και είναι επιβεβλημένη, γιατί μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε με τις ενέργειές μας να διατηρήσουμε τον τόπο μας όμορφο και καθαρό, όπως αξίζει σε μας και στα παιδιά μας”.

Ολόκληρη η Επιστολή του Δημάρχου

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Γορτυνίας παρέλαβε τους πρώτους εκατό μπλε κάδους ανακύκλωσης

Ο Δήμος Γορτυνίας παρέλαβε τους πρώτους εκατό μπλε κάδους ανακύκλωσης

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 11/08/2012 στις 10:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 11/08/2012 στις 10:00 με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Τουριστική πολιτική του Δήμου Γορτυνίας.

2. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Γορτυνίας.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Περίληψη αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Πέμπτη 26/07/2012

Περίληψη αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Πέμπτη 26/07/2012.

Διαβάστε την Περίληψη

Share

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας διακηρύσσει ότι την 07-09-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, για την μεταφορά μαθητών με λεωφορεία και ταξί (CPV 60130000-8(1) «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών» «Για σχολική χρήση»), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του αναγραφόμενου ημερήσιου κομίστρου ανά δρομολόγιο του Παραρτήματος Γ’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, χωρίς τον Φ.Π.Α., για την ανάδειξη μειοδοτών για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Γορτυνίας, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακόσιες εβδομήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τρία Ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (478.953,33 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και με δικαίωμα προαίρεσης 20%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Δημητσάνα, Γορτυνίας, Τ.Κ. 22007 την παραπάνω ημέρα και ώρα ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης για τον Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό (Δημοσιευμένη στη Διαύγεια)

Δείτε την Μελέτη Μεταφοράς Μαθητών για το έτος 2012-2013

Δείτε την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας (Δημοσιευμένη στη Διαύγεια)

Share

Παρουσίαση των πρώτων μελετών έργων του Δήμου Γορτυνίας για υποβολή στο ΕΣΠΑ 2007-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 23/7/2012

Παρουσίαση των πρώτων μελετών έργων του Δήμου Γορτυνίας για υποβολή στο ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος πραγματοποίησε συνάντηση με ομάδα μελετητών και μηχανικούς του Δήμου με αντικείμενο την πορεία των μελετών για τα έργα που έχουν προγραμματιστεί από τον Δήμο Γορτυνίας. Στη συνάντηση έγινε αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των μελετών που έχουν ανατεθεί μέχρι τώρα και αφορούν έργα υποδομής για ολόκληρο τον Δήμο. Ορισμένα από τα έργα που συζητήθηκαν, ώστε να υποβληθούν άμεσα για έγκριση στο ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι:

1. Ανάπλαση εισόδου οικισμού Βαλτεσινίκου και κατασκευή χώρου στάθμευσης στην πλατεία.
2. Έργα προσέλκυσης επισκεπτών Λίμνης Λάδωνα.
3. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Βυτίνας
4. Ανάπλαση εισόδων και κυκλοφοριακή μελέτη Δ.Ε. Δημητσάνας.
5. Αναπλάσεις οικισμών Περδικονερίου, Μουριάς και Βάχλιας.
6. Προκαταρτικές μελέτες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού Δήμου Γορτυνίας.
7. Κυκλοφοριακές μελέτες και θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ του Δήμου Γορτυνίας
8. Ολοκλήρωση και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Λαγκαδίων Α΄Φάση (προκαταρτική). Σύντομα θα προχωρήσει και η Β΄Φάση.
9. Ολοκλήρωση και βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Βυτίνας Α΄Φάση (προκαταρτική). Σύντομα θα προχωρήσει και η Β΄Φάση.

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Παρουσιάστηκαν οι πρώτες μελέτες για το ΕΣΠΑ

Share

Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Τρίτη 24/07/2012

Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Τρίτη 24/07/2012 στις 13:30.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Πέμπτη 26/07/2012

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Πέμπτη 26/07/2012, ώρα 18:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Περίληψη αποφάσεων Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Δευτέρα 16/07/2012

Περίληψη αποφάσεων Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Δευτέρα 16/07/2012.

Διαβάστε την Περίληψη

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Δευτέρα 16/07/2012

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Δευτέρα 16/07/2012 στις 12:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Προκήρυξη του 39ου Διαγωνισμού Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια στις 28/7/2012

Προκήρυξη του 39ου Διαγωνισμού Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια

Ο Δήμος Γορτυνίας αγκαλιάζει με ιδιαίτερη θέρμη και αγάπη αυτόν το θεσμό γνωρίζοντας πόσο αναγκαίος είναι σήμερα ο ρόλος της παράδοσης. Έτσι και εφέτος οργανώνει τον 39ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής το Σάββατο 28 Ιουλίου 2012, ώρα 8:00 μ.μ. στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων Γορτυνίας.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μή επαγγελματίες:
α) ερμηνευτές δημοτικών τραγουδιών, (μπορούν να λάβουν μέρος και πολυφωνικά συγκροτήματα αλλά αποκλείονται οι χορωδίες),
β) μουσικούς, σολίστες παραδοσιακών οργάνων και μουσικά σύνολα (ζυγιές, κομπανίες κ.λ.π.). Οι μουσικοί (σολίστες) μπορούν να συνοδεύονται και από άλλα όργανα, είτε της δικής τους επιλογής, είτε από την ορχήστρα του Διαγωνισμού (Μουσική Επιμέλεια: Κώστας Παυλόπουλος).
Για τη συμμετοχή ανηλίκων είναι απαραίτητη η άδεια του κηδεμόνα σε έντυπη υπεύθυνη δήλωση.
Στην Προκριματική Φάση του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμμετέχουν με τρία κομμάτια δημοτικής μουσικής ενώ όσοι προκριθούν στην τελική φάση θα διαγωνισθούν με ένα μόνο κομμάτι που θα επιλέξει η Κριτική Επιτροπή.
Τα τραγούδια, ή τα ενόργανα κομμάτια που θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενοι πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από το ρεπερτόριο της ανώνυμης λαϊκής δημιουργίας, δηλαδή να είναι γνήσια παραδοσιακά και όχι διασκευές ή νεώτερες δημοτικοφανείς συνθέσεις.

Δείτε την Προκήρυξη του 39ου Διαγωνισμού Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια

Share