Monthly Archives: November 2012

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 5/12/2012 στις 12:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 5/12/2012 στις 12:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Δήμο Γορτυνίας για την «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Δήμο Γορτυνίας για την «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στην οποία και συμμετέχει ο Δήμος Γορτυνίας, υλοποιεί την πράξη «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» στο πλαίσιο της ∆ράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π.: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).

Ο Δήμος Γορτυνίας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που κατοικούν στους Δήμους Γορτυνίας και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:
α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
β) είναι κάτοικοι των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης και
γ) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:
• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
• Αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/12/2012

Διαβάστε το Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΤΟΠΕΚΟ σε μορφή PDF.

Διαβάστε το Πρόσκληση Ενδιαφερόμενου για τα ΤΟΠΕΚΟ σε μορφή PDF.

Κατεβάστε και Συμπληρώστε την Αίτηση Ενδιαφερόμενου για τα ΤΟΠΕΚΟ σε μορφή PDF.

Share

Επιστολή Δημάρχου Γορτυνίας προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστολή Δημάρχου Γορτυνίας προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου – 23/11/2012

Επιστολή Διαμαρτυρίας σχετικά με την λειτουργία της υπηρεσίας Επιτρόπου στον Νομό Αρκαδίας

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε και εγγράφως να διαμαρτυρηθούμε για το γεγονός ότι η υπηρεσία σας στον Νομό Αρκαδίας υπολειτουργεί εδώ και δύο μήνες περίπου, με αποτέλεσμα σοβαρότατα προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Δήμου μας. Ειδικότερα για τον Δήμο Γορτυνίας βρίσκονται ήδη εν αναμονή για έλεγχο στην υπηρεσία σας εντάλματα αξίας πάνω από 450.000€.

Ως αποτέλεσμα ο Δήμος μας αντιμετωπίζει προβλήματα σε ότι αφορά μισθοδοσίες, προμήθειες, εργασίες, έργα, πληρωμές προηγουμένων ετών κ.τ.λ. και δέν μπορεί να ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του και κατ’ επέκταση στις ανάγκες των Δημοτών του. Ο Δήμος Γορτυνίας έχει ταμειακά διαθέσιμα και έχει προγραμματίσει επιπλέον πληρωμές για το 2012, με βάση το οικονομικό του πρόγραμμα.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της έλλειψης επιτρόπου στην Αρκαδία έχει ως συνέπεια προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, επιβαρύνσεις με τόκους λόγω καθυστέρησης των πληρωμών και, το σημαντικότερο, προβλήματα αξιοπιστίας και οικονομικής διαχείρισης για όλους τους εποπτευόμενους φορείς, σε μια περίοδο που τα θέματα αυτά επηρεάζουν την εικόνα της χώρας διεθνώς.

Δεδομένου ότι η υπηρεσία σας έχει ορίσει τελική ημερομηνία παραλαβής ενταλμάτων την 15/12/2012, που σημαίνει ότι τα εντάλματα αυτά θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και υπογραφεί από τον Επίτροπο έως την 31/12/2012, παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα για την επίλυση του προβλήματος.

Μετά τιμής

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος

Δείτε την Επιστολή διαμαρτυρίας

Share

Εισηγήσεις προς την Επιτροπή Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2013

Εισηγήσεις προς την Επιτροπή Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2013

1. Δείκες υλοποίησης Προυπολογισμού 2013 του Δήμου Γορτυνίας για το δεκάμηνο 1/1/2012-31/10/2012 σε μορφή XLS.

2. Υπολογισμός Κατανομής στις Τοπικές Κοινότητες σε μορφή XLS.

3. Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 – Τοπικές Κοινότητες σε μορφή XLS.

4. Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 – Σύνολο του Δήμου σε μορφή XLS.

Share

Οι προτάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013

Οι προτάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013

Επιλέγοντας τους πιο κάτω συνδέσμους (links) μπορείτε να δείτε τις προτάσεις που υπέβαλαν οι Τοπικές Κοινότητες με ενδεικτική κοστολόγηση από τους μηχανικούς του Δήμου, με βάση την περιγραφή του κάθε έργου.
Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με τους εκπροσώπους και τα συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων, όπου έγινε απολογισμός των έργων που υλοποιήθηκαν μέχρι τώρα και προτάσεις για νέα έργα το 2013.
Οι προτάσεις θα αξιοποιηθούν και για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου. Τα έργα που επιλέγονται από την Εκτελεστική Επιτροπή για ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 αποτελούν το τεχνικό μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) του Δήμου Γορτυνίας.

Δ.Ε. Δημητσάνας

Δ.Ε. Βυτίνας

Δ.Ε. Ηραίας

Δ.Ε. Κλείτορος

Δ.Ε. Κοντοβάζαινας

Δ.Ε. Λαγκαδίων

Δ.Ε. Τρικολώνων

Δ.Ε. Τροπαίων

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 24/11/2012, ώρα 13:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 24/11/2012, ώρα 13:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Φιλοξενία σπουδαστών της σχολής Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π. στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Δήμο Γορτυνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 18/11/2012

Φιλοξενία σπουδαστών της σχολής Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π. στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Δήμο Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας είναι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενεί από σήμερα 18/11 έως και την Παρασκευή 23/11 σπουδαστές του τρίτου έτους (5ου εξαμήνου) της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π., οι οποίοι θα φωτογραφήσουν, θα αποτυπώσουν και θα σχεδιάσουν κτίρια και ελεύθερους χώρους οικισμών.

Η εργασία αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε περιοχές που έχουν έντονο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και έχει πραγματοποιηθεί και παλαιότερα στην περιοχή της Γορτυνίας. Φέτος θα εργαστούν στους οικισμούς Βαλτεσινίκο, Βάχλια, Βελημάχι, Δημητσάνα, Ελληνικό, Ζάτουνα, Ζυγοβίστι, Καρύταινα, Λαγκάδια, Λάστα, Λευκοχώρι, Μαγούλιανα, Κοντοβάζαινα, Σούδελη, Στεμνίτσα και Τρόπαια.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος και η πρόεδρος του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. κα. Ελένη Μαϊστρου σχεδιάζουν την μόνιμη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της Σχολής για την αξιοποίηση των επιστημονικών εργασιών των σπουδαστών αλλά και των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών εργασιών που πραγματοποιεί η Σχολή για την ενημέρωση της βάσης γεωχωρικών δεδομένων (G.I.S.) του Δήμου Γορτυνίας.

Δείτε ή κατεβάστε (με δεξί κλικ) το ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Γορτυνία : Δομική Διερεύνηση των οικισμών, δυνατότητες διάσωσης και αξιοποίησης», που εκπονήθηκε στα πλαίσια ενίσχυσης νέου ερευνητικού δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 1995), με φορείς το Ε.Μ.Π. (Eργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας) και τη Γ.Γ.Ε.Τ και κύρια ερευνήτρια τη Λαγκαδινή καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Έλενα Κωνσταντινίδου.

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 24/11/2012, ώρα 11:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 24/11/2012, ώρα 11:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2011

2. ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 2011

4. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 2011

Share

Νέες διακρίσεις στους σπουδαστές και τους καθηγητές της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 16/11/2012

Συγχαρητήρια για τις νέες διακρίσεις στους σπουδαστές και τους καθηγητές της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ιωάννης Γιαννόπουλος συγχαίρει για άλλη μια φορά τους μαθητές και τους καθηγητές της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας του Δήμου Γορτυνίας για τις συνεχείς διακρίσεις των έργων τους στις εκθέσεις κοσμήματος τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού.

Μετά την πολυβραβευμένη συμμετοχή στον 23ο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, στην ετήσια έκθεση «Κosmima» της Helexpo στη Θεσσαλονίκη, ακολούθησε η μεγάλη διάκριση στον διεθνή διαγωνισμό «Young Designer’s Corner», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της γνωστής διεθνούς εμπορικής έκθεσης του Μονάχου Gemworld Munich-The Munich Show, όπου 3 από τους μαθητές της Σχολής, η Σοφία Κονδύλη, ο Ηλίας Πεσματζόγλου και ο Παναγιώτης Πορφύρης, βρέθηκαν στους 8 πρώτους και τα έργα τους παρουσιάστηκαν στην έκθεση. Στον τελικό του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Οκτωβρίου 2012 το έργο του μαθητή Παναγιώτη Πορφύρη κατέκτησε την 3η θέση.

Όλες οι επιτυχίες και οι διακρίσεις της σχολής, μαρτυρούν το ταλέντο και την πρόοδο των μαθητών, όπως επίσης την τεράστια δουλειά των καθηγητών που γίνεται με αγάπη και μεράκι. Η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΠΑΣ) Στεμνίτσας έχει ανοδική πορεία με αυξανόμενο αριθμό μαθητών και μεγάλο αριθμό διακρίσεων. Αποτελεί ένα κόσμημα για τη Γορτυνία.

Ο Δήμος Γορτυνίας, με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου επιβράβευσε τις επιτυχίες της σχολής, έχει εγκρίνει την επέκταση των εργαστηρίων, στηρίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της και –μαζί με τη διεύθυνση της σχολής- σχεδιάζει πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση και περαιτέρω προβολή της.

Δείτε εικόνες από τις συμμετοχές και τα εξαιρετικά κοσμήματα που βραβεύθηκαν

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Τρίτη 20/11/2012 στις 12:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Τρίτη 20/11/2012 στις 12:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share