Monthly Archives: February 2013

Προσοχή: Ανοδος της στάθμης και Υπερχείλιση του Λάδωνα!

Εκτακτη Ανακοίνωση

Προσοχή: Ανοδος της στάθμης και Υπερχείλιση του Λάδωνα

Ο Δήμος Γορτυνίας ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους από τις περιοχές κοντά στην κοίτη του Λάδωνα ότι, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και παρά το γεγονός ότι η υπερχείλιση του φράγματος μειώθηκε, η στάθμη του ποταμού έχει ανέβει και έχει ήδη υπερχειλίσει στο Τουμπίτσι και στο Δωδεκάμετρο της Δημοτικής Ενότητας Τροπαίων.

Ο Δήμος είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Αντιπεριφέρεια Αρκαδίας και την Πυροσβεστική και βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Δείτε την Εκτακτη Ανακοίνωση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 22/02/2013, ώρα 17:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 22/02/2013, ώρα 17:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

“Έρευνα – Καταγραφή – Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού” για την δημιουργία του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Γορτυνίας.

Παραδόθηκε η Τελική έκθεση πεπραγμένων για το Ερευνητικό έργο

«Έρευνα – Καταγραφή – Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού Δήμου Γορτυνίας»

Ο Δήμος Γορτυνίας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ξεκίνησε, τον Σεπτέμβριο του 2011, το έργο της έρευνας, καταγραφής και ταξινόμησης του ιστορικού αρχειακού υλικού του, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Τεκμηρίωση της ιστορίας των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ος αιώνας». Οπως αναφέρεται στην Εκθεση πεπραγμένων που παραδόθηκε στα τέλη του 2012:

Το Σεπτέμβριο του 2012 το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (πρώην Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών), του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μετά από προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Γορτυνίας, εκκίνησε το έργο εντοπισμού του ιστορικού του αρχειακού υλικού της περιοχής. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, ιστορικός, Κύριος ερευνητής του ΙΙΕ/ΕΙΕ και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Ιστορία των Οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ος αι.», στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η παρούσα δράση. Την εκτέλεση του έργου έχει αναλάβει ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος, ιστορικός, εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Κύριος σκοπός του έργου η διάσωση του ανενεργού αρχειακού υλικού και μια πρώτη καταγραφή και αξιολόγηση με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίηση του από πλευράς του Δήμου Γορτυνίας, που είναι πλέον ο αρμόδιος φορέας διάσωσης του υλικού, καθώς αυτό το υλικό έχει παραχθεί από τη δράση των παλαιών δήμων και κοινοτήτων που σήμερα αποτελούν το μεγάλο και διευρυμένο δήμο.

Στην πρώτη φάση του έργου που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, συγκεντρώθηκε και αποδελτιώθηκε η βιβλιογραφία σχετικά με τη διοικητική, δημογραφική εξέλιξη και τη φυσιογνωμία των οικισμών της Γορτυνίας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ενώ παράλληλα με αυτοψίες κατά τόπους, σε συνεργασία με τους εκάστοτε τοπικούς προέδρους των αυτοδιοικητικών μονάδων και στελεχών των ΓΑΚ Αρκαδίας, έγινε ο εντοπισμός αρχειακού υλικού.

Το αρχειακό υλικό που θα συγκεντρωθεί θα ταξινομηθεί συστηματικά και θα καταλογογραφηθεί ώστε να αποτελέσει μία κιβωτό της ιστορίας του τόπου προσβάσιμη στις δημοτικές υπηρεσίες, στους μελετητές και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Σε μελλοντικό στάδιο, με την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία και λειτουργία ενός Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Γορτυνίας.

Δείτε την Τελική έκθεση Πεπραγμένων

Γραφείο Τύπου

Δήμου Γορτυνίας

Share

Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων στον Δήμο Γορτυνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 6/2/2013

Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων

Ο Δήμος Γορτυνίας, ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων (ΚΥΑ 22830/05-04-2011) για την Γορτυνία, ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο παρέδωσε στους 884 δικαιούχους τα τρόφιμα (γραβιέρα, ρύζι, μακαρόνια, φέτα, ελαιόλαδο) που είχε παραλάβει από την Γ/Δ Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικών της Π.Ε. Αρκαδίας. Οι ποσότητες που διένειμε ήταν οι εξής: Γραβιέρα 500Kg, ρύζι 5.500Kg, μακαρόνια 3.500Kg, φέτα 1.000Kg, ελαιόλαδο 1.500Kg.

Οι ενδιαφερόμενοι που είχαν κάνει αίτηση τον Μάρτιο 2012 και εγκρίθηκε ήταν οι τελικοί δικαιούχοι, στους οποίους οι υπηρεσίες του Δήμου έκαναν παράδοση σε κεντρικά σημεία των χωριών τους, σύμφωνα με λεπτομερές πρόγραμμα που καταρτίστηκε και ανακοινώθηκε στα μέσα, καθώς και σ’ όλα τα γραφεία του Δήμου Γορτυνίας. Επιπλέον οι δικαιούχοι ειδοποιήθηκαν για την ημέρα και την ώρα της παράδοσης και με προσωπικό τηλεφώνημα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η παράδοση έγινε κατ’ οίκον.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Γορτυνία και υπήρξε άριστη συνεργασία με την Γ/Δ Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικών της Π.Ε. Αρκαδίας από την οποία έγινε η διανομή στους δήμους.

Γραφείο Τύπου

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 13/2/2013 στις 12:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 13/2/2013 στις 12:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 13/2/2013 στις 11:30

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 13/2/2013 στις 11:30.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share