Monthly Archives: April 2013

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων 2013 από τον Δήμο Γορτυνίας

Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου – 24/4/2013

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων 2013

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων 2013 από τον Δήμο Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας, ως φορέας υλοποίησης, συμμετέχει και εφέτος στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για την Γορτυνία. Οι δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται σμφωνα με την (ΚΥΑ 279/23460/2013 (Β΄414)). Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναφέρονται στην συνημμένο Δελτίο Τύπου, στο τέλος της σελίδας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Από 1 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2013

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημότες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας να προσέρχονται στα γραφεία των ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Γορτυνίας, δηλαδή στην Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Λαγκάδια, Βυτίνα, Μυγδαλιά, Τρόπαια, Κοντοβάζαινα Παλούμπα, προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η διαδικασία του ελέγχου και της τελικής επιλογής των δικαιούχων δεν ανήκει στον Δήμο, αλλά στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου. Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Περιφέρειας και στην συνέχεια στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όπου θα γίνει ηλεκτρονικά ο έλεγχος των στοιχείων και κατόπιν θα επιστραφούν οι καταστάσεις με τους τελικούς δικαιούχους.

Καλούνται οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, να αναρτήσουν στο πίνακα ανακοινώσεων της κοινότητας τους την ανακοίνωση, με σκοπό να ενημερωθούν οι δημότες της Γορτυνίας για το πρόγραμμα, όπως επίσης να βοηθήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους δημότες που αδυνατούν να υποβάλλουν μόνοι τους τις αιτήσεις τους ή να ενημερώσουν τις υπηρεσίες του Δήμου.

Για διευκρινήσεις ή πληροφορίες επικοινωνείστε στα τηλέφωνα: 2795360330 και 2795360313

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Τρίτη 30/4/2013 στις 13:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Τρίτη 30/4/2013 στις 13:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 26/04/2013, ώρα 17:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 26/04/2013, ώρα 17:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Συμμετοχή του Δήμου Γορτυνίας στο Σύμφωνο Δημάρχων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την εφαρμογή βιώσιμων τοπικών ενεργειακών πολιτικών

Δελτίο Τύπου – 19/4/2013

Εξοικονομώντας στο Παρόν και προετοιμάζοντας το Μέλλον – Συμμετοχή του Δήμου Γορτυνίας στο Σύμφωνο Δημάρχων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την εφαρμογή βιώσιμων τοπικών ενεργειακών πολιτικών

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας θα εισαχθεί θέμα με αντικείμενο την Συμμετοχή του Δήμου Γορτυνίας στο Σύμφωνο Δημάρχων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την εφαρμογή βιώσιμων τοπικών ενεργειακών πολιτικών. Πρόκειται για την πρωτοβουλία που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προωθήσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων έχουν υπογράψει έως σήμερα 4.528 δήμοι από όλη την Ευρώπη, ενώ 70 δήμοι της χώρας έχουν προσχωρήσει στο Σύμφωνο. Εκτός από τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα αποτελέσματα των μετεχόντων τοπικών αρχών ανά την Ευρώπη έχουν επιδείξει σημαντικά παράλληλα αποτελέσματα όπως, καθαρότερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής, ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και οικονομίας και μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία (για παράδειγμα η μείωση της κατανάλωσης ρεύματος και άρα η μείωση των ανταποδοτικών τελών, από την παρακολούθηση της λειτουργίας των αντλιοστασίων του δήμου).

Η ένταξη στο Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί και ένα βήμα προετοιμασίας για το μέλλον του Δήμου, καθώς η δικτύωση του Δήμου, μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων, αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην εξωστρέφεια του και στην υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού προφίλ στη δράση του, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η «επιλεξιμότητα» του Δήμου σε μια σειρά ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών με στόχο τη χρηματοδότηση των δράσεων και των αναγκαίων εκείνων έργων για να επιτευχθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την υπογραφή του Συμφώνου (η συμμετοχή στο Σύμφωνο θα αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στα συγκεκριμένα προγράμματα).

Διαβάστε την πλήρη Εισήγηση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 17/4/2013 στις 12:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 17/4/2013 στις 12:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 17/4/2013 στις 11:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 17/4/2013 στις 11:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Συμμετοχή της Γορτυνίας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROPA NOSTRA – OUR PLACES/ENTOPIA

Δελτίο Τύπου – 11/4/2013

Συμμετοχή της Γορτυνίας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROPA NOSTRA – OUR PLACES/ENTOPIA με την ένταξη των Λαγκαδίων στους πρότυπους παραδοσιακούς οικισμούς της Ευρώπης

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., στη Γενική Συνέλευσή της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου, συμφώνησε στη σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας για την επιστημονική στήριξη του Δήμου Γορτυνίας σε ζητήματα που αφορούν στην ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής της Γορτυνίας, με γνώμονα πάντα τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ειδικότερα, η συνεργασία θα αφορά τη διερεύνηση θεωρητικού πλαισίου αρχών και μεθοδολογίας δράσεων για την αξιοποίηση του πολιτισμικού δυναμικού του οικισμού των Λαγκαδίων Γορτυνίας, ως εμβληματικού τόπου για την τέχνη της Πέτρας με εμβέλεια όχι μόνο στην Πελοπόννησο αλλά και στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο.
Στα πλαίσια της προγραμματικής αυτής συμφωνίας, θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις των σπουδαστών στην περιοχή, στα πλαίσια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, εργαστήρια (workshops), ημερίδες κλπ. Επιπλέον, θα διατυπωθούν προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων, όπως:
* Κατάρτιση πρότασης για ένταξη των Λαγκαδίων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROPA NOSTRA – OUR PLACES/ENTOPIA.
* Ένταξη των Λαγκαδίων στο θεματικό ευρωπαϊκό δίκτυο για την τέχνη της πέτρας.
* Ένταξη στο διευρωπαϊκό δίκτυο εκπαιδευτικών εργαστηρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνιτών και καλλιτεχνών της πέτρας.
* Ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη συγκρότηση του κατάλληλου πλαισίου αρχών και μεθοδολογίας δράσεων για την προστασία και ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των οικισμών της Γορτυνίας και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Η πρόταση για Προγραμματική Σύμβαση
Παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου

Share

Δελτίο Τύπου – Ενεργοποιήθηκε το e-banking του Δήμου Γορτυνίας

Δελτίο Τύπου – 8/4/2013

Ενεργοποιήθηκε το e-banking του Δήμου Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας ενημερώνει τους δημότες του ότι ενεργοποιήθηκε από την ΕΘΝΙΚΗ η πληρωμή μέσω e-banking για τον Δήμο Γορτύνιας. Με την δυνατότητα αυτή η συναλλαγή γίνεται ηλεκτρονικά και δέν χρειάζεται η προσέλευση των δημοτών στα σημεία είσπραξης του δήμου.

Οι δημότες που διαθέτουν e-banking στην ΕΘΝΙΚΗ μπορούν πλέον, όταν λάβουν το ειδοποιητήριο, να εξοφλήσουν τυχόν οφειλή τους από τις επιλογές: «Πληρωμές» -> «Εταιρειών και Οργανισμών» -> «Δημοσίου» -> «Δήμων». Επιλέγοντας «Δήμος Γορτυνίας» και εισάγοντας τον κωδικό οφειλής, εμφανίζεται αυτόματα το ποσό οφειλής και το όνομα.

Ο Δήμος Γορτυνίας από την πρώτη μέρα λειτουργίας του έχει υιοθετήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες στην λειτουργία του. Από τα βασικά, όπως το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο με ψηφιοποίηση των εγγράφων, το δημοτολόγιο και την εσωτερική αλληλογραφία, μέχρι τα πιο πρωτοποριακά εργαλεία, όπως η σταδιακή ψηφιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων της Γορτυνίας (δίκτυα, κτίρια, πηγές και γεωτρήσεις, κάδοι, κλπ) σε ένα ενιαίο και πλήρες Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (G.I.S.).

Οι δράσεις αυτές προβλέπονται στον Αξονα 4 του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου με επιμέρους στόχους «Οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου» και «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την λειτουργία του Δήμου και την εξυπηρέτηση του δημότη». Η ολοκληρωμένη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, από την αναβάθμιση των δικτύων μέχρι την υλοποίηση των διαδικτυακών εφαρμογών, είναι καθοριστική για την Γορτυνία, με τις μεγάλες αποστάσεις και την δύσκολη μορφολογία.

Παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου

Share

Αμεσες δράσεις βελτίωσης της προσπελασιμότητας στα ιστορικά μοναστήρια του φαραγγιού του Λούσιου

Δελτίο Τύπου – 3/4/2013

Αμεσες δράσεις βελτίωσης της προσπελασιμότητας στα ιστορικά μοναστήρια του φαραγγιού του Λούσιου

Την Τρίτη 2/4/2013 ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Γορτυνίας κ. Γιάννη Γιαννόπουλο και κλιμάκιο τεχνικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, περιόδευσαν στα ιστορικά μοναστήρια του φαραγγιού του Λούσιου, στο «Αγιον Ορος» της Πελοποννήσου.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων για την βελτίωση της προσπελασιμότητας των επισκεπτών στις Μονές Αιμυαλών και Προδρόμου, αλλά και βελτιώσεις του οδικού δικτύου, όπως η ολοκλήρωση του παραποτάμιου δρόμου από το Παλαιοχώρι προς Μονή Προδρόμου με σκοπό την ενοποίηση των ιστορικών αξιοθέατων της περιοχής.

Γιαννόπουλος-Γιαννακούρας-Πατήρ Λεόντιος - Αμεσες δράσεις βελτίωσης της προσπελασιμότητας στα ιστορικά μοναστήρια του φαραγγιού του Λούσιου

Οι κ.κ. Γιαννακούρας και Γιαννόπουλος δεν παρέλειψαν να επισκεφθούν και να προσκυνήσουν στην Μονή Προδρόμου (φωτογραφία), όπου τους υποδέχθηκε και τους πρόσφερε καφέ ο πάντα φιλόξενος πατήρ Λεόντιος. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα της Μονής, όπως η αξιοποίηση μελετών και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι φορείς της Τ.Α. να βοηθήσουν στην ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας της περιοχής, πάντα με το δεδομένο ότι στην σημερινή συγκυρία πρέπει οι πόροι να αξιοποιούνται σωστά, τα χρήματα να «πιάνουν τόπο».

Παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου

Share