Monthly Archives: June 2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 29/06/2018, ώρα 18:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 29/06/2018, ώρα 18:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 29/06/2018 στις 13:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 29/06/2018 στις 13:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 13/06/2017 στις 14:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 13/06/2017 στις 14:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας της Τ.Κ.Νυμφασίας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Συντήρηση υποδομών οδοποιίας της Τ.Κ.Νυμφασίας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

O Δήμος Γορτυνίας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας της Τ.Κ.Νυμφασίας», εκτιμώμενης αξίας 15.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 07/2018 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
Το έργο είναι κατηγορίας εργασιών: Οδοποιίας με προϋπολογισμό 12.096,71 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας (www.gortynia.gov.gr).

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας του Δήμου Γορτυνίας (Δημητσάνα Γορτυνίας, Δημοτικό Κατάστημα, ισόγειο).

Read more »

Share

Έκδοση απόφασης για συμμετοχή στην διαβούλευση σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 097/2018
ΘΕΜΑ: «Έκδοση απόφασης για συμμετοχή στην διαβούλευση
σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 6/2018

Share

Έκδοση ψηφίσματος για τα φαινόμενα βίας κατά εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 096/2018
ΘΕΜΑ: «Έκδοση ψηφίσματος για τα φαινόμενα βίας κατά
εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Διαβάστε το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 6/2018

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 06/06/2018 στις 12:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 06/06/2018 στις 12:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 του Δήμου Γορτυνίας

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απ’ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας.


Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απ’ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας, να υποβάλουν εντός ΕΙΚΟΣΙ (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας (Δημητσάνα Αρκαδίας Τ.Κ.22007), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


Διαβάστε και κατεβάστε την Πρόσκληση – Αίτηση


Συνημμένα:
– Αίτηση Ενδιαφερομένων
– Πίνακες Κατηγοριών Δημοσίων Έργων και Μελετών
(Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο εργοληπτικό ή μελετητικό, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση τους).

Δεκτές γίνονται και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσων Τεχνικών Σχολών, Αδειούχοι επιχειρηματίες, Εμπειροτέχνες, Υπομηχανικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωση τους, αναλόγως του ύψος του επιτρεπτού ανώτατου ορίου προϋπολογισμού έργων που δύναται να εκτελέσει καθώς και της πείρας-εμπειρίας (σε έτη) της επιχείρησης.

Share