Monthly Archives: February 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 22/02/2019, ώρα 17:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 22/02/2019, ώρα 17:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 22/02/2019 στις 12:30

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 22/02/2019 στις 12:30.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 του Δήμου Γορτυνίας

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απ’ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας.


Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απ’ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας, να υποβάλουν εντός ΕΙΚΟΣΙ (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας (Δημητσάνα Αρκαδίας Τ.Κ.22007), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


Διαβάστε και κατεβάστε την Πρόσκληση
Κατεβάστε την Αίτηση


Συνημμένα:
– Αίτηση Ενδιαφερομένων
– Πίνακες Κατηγοριών Δημοσίων Έργων και Μελετών
(Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο εργοληπτικό ή μελετητικό, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση τους).

Δεκτές γίνονται και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσων Τεχνικών Σχολών, Αδειούχοι επιχειρηματίες, Εμπειροτέχνες, Υπομηχανικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωση τους, αναλόγως του ύψος του επιτρεπτού ανώτατου ορίου προϋπολογισμού έργων που δύναται να εκτελέσει καθώς και της πείρας-εμπειρίας (σε έτη) της επιχείρησης.

Share