Monthly Archives: February 2020

Ο Δήμος Γορτυνίας γιόρτασε την Τσικνοπέμπτη με τον καλύτερο τρόπο – Παρών στις εκδηλώσεις και ο Δήμαρχος Στ. Κούλης


Η Τσικνοπέμπτη εορτάστηκε με τον καλύτερο δυνατό και πιο… νόστιμο τρόπο σε ολόκληρη τη χώρα όπως και στον Δήμο Γορτυνίας.

Η τοπική κοινωνία, αλλά και επισκέπτες που βρίσκονται εκεί έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν αυτές τις μέρες αποκριάτικα έθιμα, να γιορτάσουν και να απολαύσουν το πνεύμα των ημερών.

Χθες, ο Δήμαρχος της πόλης Στάθης Κούλης βρέθηκε στη Βυτίνα και στο «Αρχοντικό της Αθηνάς», στο γλέντι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου! Εκεί μαζί με τους γονείς, τους υπόλοιπους καλεσμένους αλλά και τους μικρούς φίλους της μεγάλης παρέας απόλαυσε νόστιμους μεζέδες, εορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο την Τσικνοπέμπτη. Φυσικά τα γλέντια και οι εκδηλώσεις για τις Απόκριες συνεχίζονται στη Γορτυνία με πρωτοβουλία Συλλόγων, Φορέων, Τοπικών Συμβουλίων και τη στήριξη φυσικά του Δήμου Γορτυνίας και της ΔΗΚΕΓ με τον Δήμαρχο να εύχεται στον κόσμο «Χρόνια Πολλά!!!Χαρούμενες Απόκριες!!!!».

Share

Συλλυπητήρια Δήλωση για την απώλεια του εφημερίου Βουτσίου Μακαριστού πατρός Δημητρίου Μπακόπουλου 

 

Δημητσάνα, 18.02.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

220 07 Δημητσάνα
Τηλ:  2795360310
Fax:  2795031855
e-mail: koulis.office@gmail.com

 

Συλλυπητήρια Δήλωση για την απώλεια του εφημερίου Βουτσίου

Μακαριστού πατρός Δημητρίου Μπακόπουλου 

Ο ιερέας Δημήτριος Μπακόπουλος, υπήρξε μια προσωπικότητα ιδιαίτερα αγαπητή στον τόπο μας, χάρις στο πλούσιο εκκλησιαστικό και φιλανθρωπικό του έργο ως εφημέριος της Αγίας Παρασκευής Βουτσίου, πλέον των πενήντα ετών.

Με την ευγένεια, την σεμνότητα, την καλοσύνη, και την διαρκή διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης –στοιχεία  που τον διέκριναν σε όλη την ζωή του–  θα κατέχει ξεχωριστή θέση στην μνήμη όλων όσων τον γνωρίσαμε και συναναστραφήκαμε μαζί του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στην Εκκλησία της Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Share

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα 17.02.2020
Αρ. πρωτ.: 1314


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 Θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος». 

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.3730/2008 (ΦΕΚ262/Α΄/ 23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Την Υ1/ΓΠ/οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001 τ. Β΄) Υγειονομική Διάταξη «περί απαγόρευσης καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα κ.λ.π.».
 4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ2β/Γ.Π. οικ. 80727/2019- ΦΕΚ 4177/Β΄/15-11-2019« περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Ν3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/3-8-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ. 55959/26-7-2019 ( ΑΔΑ: 78Π2465ΦΥΟ-ΝΓΧ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας περί εφαρμογής της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας.
 6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 329653/79243/04-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Αρκαδίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την κατάρτιση σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας. Συγκεκριμένα:

 • Την απαγόρευση του καπνίσματος και της κατανάλωσης προϊόντων καπνού σε κάθε εσωτερικό χώρο εργασίας και αναμονής των κτιριακών δομών του Δήμου, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος.
 • Την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων για την απαγόρευση του καπνίσματος και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
 • Την ανάρτηση απαγορευτικών σημάνσεων σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, την απομάκρυνση όλων των σταχτοδοχείων και την τοποθέτηση σε εμφανή σημεία, του τηλεφωνικού αριθμού καταγγελιών 1142.
 • Να αναρτηθεί σήμανση εξωτερικά της υπηρεσίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών που προσέρχονται στην υπηρεσία πριν την είσοδό τους.

Για την τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω και γενικά της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στις υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας, ορίζονται ως υπεύθυνοι οι κατωτέρω αναφερόμενοι Δημοτικοί Υπάλληλοι ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:

 1. Για τη Δημοτική Ενότητα Δημητσάνας, ορίζεται ο κος Γεώργιος Τσίτουρας Προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας.
 2. Για τη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων, ορίζονται η κα Ελένη Γιαννέτου Προϊστάμενη του Γραφείου Κεπ Λαγκαδίων και ο κος Δημήτριος Κουτσιάδης Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Χωροταξίας.
 • Για τη Δημοτική Ενότητα Βυτίνας ορίζεται η κα Ελένη Αλεξάνδρου Προϊστάμενη του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.
 1. Για τη Δημοτική Ενότητα Τροπαίων ορίζεται η κα Χρυσούλα Τσούνη Προϊστάμενη του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 2. Για τη Δημοτική Ενότητα Κοντοβάζαινας ορίζεται η κα Ανδρούλα Βάρδα Προϊστάμενη του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 3. Για τη Δημοτική Ενότητα Ηραίας ορίζεται ο κος Μιχαήλ Κότσικας Προϊστάμενος του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Για τη Δημοτική Ενότητα Κλείτορος ορίζεται ο κος Διαμαντής Πολύδερας Προϊστάμενος του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Για τη Δημοτική Ενότητα Τρικολώνων ορίζεται η κα Βασιλκή Ροϊλού Προϊστάμενη του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων:

 1. Στους παραβάτες υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100,00€).
 2. Στους παραπάνω οριζόμενους υπεύθυνους επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€) για παραβάσεις όπως:
 • Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης.
 • Απομάκρυνση σταχτοδοχείων
 • Απουσία ανταπόκρισης των υπεύθυνων σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης.
 • Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου.
 • Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη «Διαύγεια», στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των δημοτικών καταστημάτων καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ 

Εσωτερική διανομή:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Οριζόμενοι Δημοτικοί Υπάλληλοι.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

Share

Στις εκδηλώσεις των απανταχού Γορτύνιων ο δήμαρχος Στάθης Κούλης


Για μια ακόμη Κυριακή ο δήμαρχος Γορτυνίας , Ευστάθιος Κούλης , βρέθηκε στις εκδηλώσεις των απανταχού Γορτύνιων επ ευκαιρία της νέας χρονιάς και της κοπής της βασιλόπιτας των Ενώσεων και των Συλλόγων. Πιστός για μια ακόμη Κυριακή στο ραντεβού με τους συμπατριώτες παρέστη σε οκτώ εκδηλώσεις και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές αλλά και να συζητήσει ζητήματα που απασχολούν τις κοινότητες τους.


Από το πρωί της Κυριακής βρέθηκε στις εκδηλώσεις της Αδελφότητας Κοντοβαζαινιτών, της Αδελφότητας Δημητσανιτών, της Ένωσης Λευκοχωριτών, των Συλλόγων Απανταχού Βυτιναίων, Καστρακιωτών, Κοκκοραίων, Καρδαριτσιωτών και Απανταχού Λυσσαρεωτών.
Όπως μας ανέφερε, ο δήμαρχος κ. Κούλης, θεωρεί επιβεβλημένη την παρουσία του στις εκδηλώσεις των απανταχού Γορτύνιων θέλοντας να κρατήσει άρρηκτους τους δεσμούς με ένα δυναμικό τμήμα και να δυναμώσει την σχέση συνεργασίας με τη δημοτική αρχή , βάζοντας κοινούς στόχους για την αναβάθμιση της Γορτυνίας.

Share

Δημητσάνα, 14.02.2020
Αρ.πρωτ. 1.288

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

220 07 Δημητσάνα
Πληρ.: Αδαμοπούλου Βασιλική
Τηλ: 2795360311
Fax: 2795031855
e-mail: info@gortynia.gov.gr

Προς Πίνακα Αποδεκτών 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΩΝ
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Καλούνται όσοι εκ των δημοτών και εκπροσώπων φορέων & συλλόγων ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας να δηλώσουν εντός μηνός από σήμερα συμμετοχή στον ειδικό κατάλογο που τηρείται για το σκοπό αυτό στο Δήμο.

Πίνακας Αποδεκτών:

α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις,
β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς,
γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) εργαζόμενοι στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) σύλλογοι γονέων,
στ) αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς,
ζ) εθελοντικές οργανώσεις και  κινήσεις πολιτών,
η) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
θ) τοπικά συμβούλια νέων και
ι) δημότες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Share

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Γορτυνίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, Δημητσάνα 12.02.2020

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Γορτυνίας»

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Γορτυνίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Γορτυνίας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Γορτυνίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
2 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25
3 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
4 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25
5 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
6 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
7 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) – 25
8 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50
9 Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 15

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. :2795360219
Ταχ. Διεύθυνση: Δημητσάνα Γορτυνίας 220 07
Email: mkotsikas1968@yahoo.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Share

Δήμος Γορτυνίας: Ορκίστηκε νέος δημοτικός σύμβουλος ο Αγγελής Πετρόπουλος


Ορκίστηκε χθες, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στο Δήμο Γορτυνίας,  Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. Αγγελής Πετρόπουλος, στη θέση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Κουντάνη.
Η ορκομωσία έγινε στο γραφείο του δημάρχου Γορτυνίας Στάθη Κούλη ,παρουσία των Δημοτικών Συμβούλων Νεκτάριου Μπαρούτσα και Νίκου Καλογερόπουλου.

Μετά την τελετή ορκομωσίας ο κ. Στάθης  Κούλης δήλωσε:

«Τον αγαπητό φίλο Άγγελο καλωσορίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας και είμαι σπόλυτα βέβαιος ότι θα συνεισφέρει ουσιαστικά με την παρουσία του και τις υπηρεσίες του στο σύνολο των Γορτυνίων».

Share

Συνεχίζει να τιμά τις εκδηλώσεις των Γορτυνιακών Συλλόγων Αττικής, ο Δήμαρχος Γορτυνίας Στάθης Κούλης


Συνεχίζει να τιμά τις εκδηλώσεις των Γορτυνιακών Συλλόγων Αττικής, ο δήμαρχος Γορτυνίας Στάθης Κούλης. 

Αυτή την Κυριακή βρέθηκε κοντά στους πατριώτες του και αντάλλαξε ευχές και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για τα προβλήματα των περιοχών τους αλλά και να τους ενημερώσει για τα όσα σχεδιάζει η νέα δημοτική αρχή.  Παρέστη στις εκδηλώσεις των Συλλόγων ΜυγδαλιωτώνΜαρκιωτώνΠαρνασσαίωνΨαραίων και Μοναστηρακιωτών. Στην Εταιρία Στρ, Δημητράκης Πλαπούτας και στην Αδελφότητα Πισιμισαίων.


Ο Στάθης Κούλης δίνει τεράστια σημασία στους απανταχού Γορτύνιους, γιατί όπως λέει αποτελούν ένα ενεργό κεφάλαιο για τον τόπο και από τις θέσεις που βρίσκονται μπορούν να προωθήσουν διεκδικήσεις αλλά και να διαφημίσουν την ομορφιά και την ιστορία, της Γορτυνίας. Κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις μας και βέβαια όλοι οι πατριώτες πυκνά συχνά βρίσκονται στα χωριά μας και τους δίνουν ζωή.


     

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Δημητσάνα 06.02.2020
Αρ.πρωτ. 934

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

220 07 Δημητσάνα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στη παρ. 2 αυτού αναφέρεται:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.03.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Με την νομοθεσία που ίσχυε μέχρι και την ψήφιση του ως άνω νόμου,  σε περίπτωση διασταύρωσης των τ.μ. που δηλώνονταν στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με τα δηλωμένα στο Ε9 διαπιστωνόταν ανακολουθία, οι δημότες αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους καθώς επίσης και πρόστιμα με προσαυξήσεις.

Σας καλούμε να εκμεταλλευτείτε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχει προθεσμίας έως την 31η Μαρτίου 2020, με την οποία ουσιαστικά τακτοποιείτε τις τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησίας σας με τον Δήμο, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Για διόρθωση τετραγωνικών σε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δήμο Γορτυνίας στα τηλέφωνα: 2795360515 (κ. Κουτσιάδης Δημήτριος), 2795360508 (κα Μονοκρούσου Γεωργία), 2795360503 (κ.Κοντός Δημήτριος), 2795360514 (κ. Παπαπέτρου Γεώργιος) και 2795360516 (κα Τσαρουχά Τριανταφύλλη).

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα είναι:

 1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.gortynia.gov.gr και παρέχεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας)
 2. Αντίγραφο Λογαριασμού ρεύματος (και οι δύο όψεις)
 3. Αντίγραφο Ε9 ή Συμβόλαιο ή Τοπογραφικό διάγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί τα ορθά τετραγωνικά μέτρα
 4. Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε:
ή ταχυδρομικά στην Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΛΑΓΚΑΔΙΑ, Τ.Κ.22003
ή με mail: techniki@gortynia.gov.gr, gmonokr@gortynia.gov.gr, dkouts@gortynia.gov.gr
ή με fax: 2795043215

Για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα – απαλλαγή από Τ.Α.Π. μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δήμο Γορτυνίας στο τηλέφωνο 2795360112 (κ.Θεολόγου Δημήτριος). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Ανακοίνωση Διορθωσης Τ.Μ

Share

Αποδοχή παραίτησης μέλους Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας

Δείτει το έγγραφο εδώ.

Share