Monthly Archives: April 2020

Κανονισμός ρύθμισης για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Δείτε τον κανονισμό εδώ.

Share

Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων

Δείτε την εγκύκλειο εδώ.

Share

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Ανακοίνωση Δεν ανακυκλώνουμε τον κορωνοϊό

Δημητσάνα, 01.04.2020

Αρ.πρωτ: 2.738

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
 
220 07 Δημητσάνα

 

ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Με τις επόμενες ημέρες να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊου, απευθύνουμε έκκληση στους δημότες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες εναπόθεσης των απορριμμάτων, προκειμένου να προστατευθεί τόσο η ατομική υγεία του καθενός όσο και των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου, οι οποίοι δίνουν καθημερινά την δική τους μάχη με αυξημένο αίσθημα ευθύνης .

Για τους λόγους αυτούς ακολουθεί «Οδηγός διαχείρισης απορριμμάτων για νοικοκυριά» και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση του. Συγκεκριμένα:

 • Γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ.
 • Γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης και άλλα μολυσμένα απόβλητα, τα συλλέγουμε σε σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες κλείνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
 • Πετάμε τις σακούλες απορριμμάτων μόνο στον ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΓΚΡΙ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) ΚΑΔΟ και μετά κλείνουμε καλά το καπάκι του κάδου.
 • ΔΕΝ πετάμε ποτέ στις αποχετεύσεις γάντια, μάσκες και μαντηλάκια.
 • Δεν αφήνουμε τις σακούλες απορριμμάτων έξω από τους κάδους. Αν ο κάδος έχει γεμίσει, βρίσκουμε κάποιο παρακείμενο.
 • Ανοίγουμε τους κάδους με το πόδι ή χρησιμοποιούμε γάντια μιας χρήσης. Φροντίζουμε να κλείνουμε καλά τους κάδους.
 • Απαγορεύεται αυστηρά καθόλη τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων η απόρριψη αντικειμένων μεγάλου όγκου (π.χ. έπιπλα κ.ά), τα κλαδέματα, τα απόβλητα πάσης φύσεως εργασιών (π.χ. δομικά υλικά κ.ά.).
 • Συνεχίζουμε κανονικά τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Προστατεύουμε την Δημόσια Υγεία.

Σεβόμαστε και βοηθάμε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα.

Δεν ανακυκλώνουμε τον κορωνοϊό.

Διατηρούμε τον Δήμο μας ΚΑΘΑΡΟ

και δεν ξεχνάμε: ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!!! 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Απόφαση Δημάρχου Πρόσθετα Μέτρα Κορωνοϊός

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημητσάνα, 01.04.2020
Αρ. πρωτ.: 2.724

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Θέμα: «Πρόσθετα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο Δήμο Γορτυνίας, με ισχύ έως τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία». 

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου,
 2.  Τις διατάξεις των αρθ. 75 του Ν. 3463/2006 και 95 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δήμου,
 3. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α’/25-02-2020) με θέμα : «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»,
 4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρ. Δια/ΓΠ.οικ. 16838/2020 (ΦΕΚ 783/Β’?10-03-2020),
 5. Την με αρ.πρωτ. 2.279/13.03.2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 943ΝΩ90-ΙΥ8) «Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού για το διάστημα από 13.03.2020 έως και 27.03.2020 στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων διάδοσης του κορωνοϊου»,
 6. Την αρ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 986),
 7. Την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»,
 8. Το γεγονός ότι απαιτείται να παραταθούν τα έκτακτα προληπτικά μέτρα για την υγεία των εργαζομένων του Δήμου και για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας με τη διασπορά του κορωνοϊου, μέχρι και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία και
 9. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, απαιτείται η προηγούμενη συνεννόηση του πολίτη προκειμένου να σταθμίζεται η αναγκαιότητα της αυτοπρόσωπης παρουσίας του για την διεκπεραίωση της υποθέσεως που τον αφορά καθώς και η στάθμιση, κατ’ αρμοδιότητα του επείγοντος του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Την πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με δυνατότητα εξυπηρέτησής του με κατ’ ιδίαν συναντήσεις σε πολύ επείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία.
 2. Παρατείνει την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού έως και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία, σε κατηγορίες εργαζομένων του Δήμου Γορτυνίας για την προφύλαξη από τη διασπορά του κορωνοϊού ως εξής:
 • Σε εργαζόμενους γονείς (σε έναν από τους δυο, εφόσον εργάζονται και οι δυο), με παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.
 • Σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Σε εργαζόμενους άνω των 60 ετών.
 1. Την αναστολή των προσαυξήσεων για τα έσοδα του Δήμου όσον αφορά τόσο τις τρέχουσες οφειλές όσο και τις ρυθμίσεις στις οποίες έχουν υπαχθεί οι φορολογούμενοι, έως και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία.
 2. Την αναστολή λειτουργίας όλων των χώρων μαζικού Αθλητισμού καθώς και των παιδικών χαρών του Δήμου.
 3. Την τακτική απολύμανση των δημοτικών χώρων.
 4. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας οφείλουν να προγραμματίσουν τις εργασίες των Τμημάτων, έτσι ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα ο Δήμος και να υπάρχει προστασία των εργαζομένων.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τον Δήμο Γορτυνίας μέχρι και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτει την απόφαση εδώ.

Share