Πρόγραμμα Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 29/10/2011 στις 16:00

Πρόγραμμα Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 29/10/2011 στις 16:00.

Διαβάστε το Πρόγραμμα

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.