Υποβολή 8 φακέλων για έργα συνολικού ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ από το ΠΑΑ 2007-2013

Υποβολή 8 φακέλων για έργα συνολικού ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ
από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Αξονας 3)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 16/11/2011

Την Δευτέρα 14/11/2011 ο Δήμος Γορτυνίας υπέβαλε 8 νέους φακέλους έργων για ένταξη
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»,
στον Αξονα 3 “Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας”.

Τα έργα αφορούν τα μέτρα:

• 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» με προϋπολογισμό 2.514.999 €
(4 αρδευτικά ύψους 1.777.000 € και 2 πολυχώροι στη Λίμνη του Λάδωνα ύψους 737.999 €) και

• 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών», με προϋπολογισμό 1.611.273,79 €
(Αποκατάσταση Πύργου Πλαπούτα και Ανάπλαση Οικισμού Σταυροδρομίου)

Δείτε αναλυτικά τα έργα στο Δελτίο Τύπου

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.