Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή Επιστημονικών Συνεργατών στον Κατάλογο (Μητρώο) Αναδόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ

Δημόσια Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή Επιστημονικών Συνεργατών
στον Κατάλογο (Μητρώο) Αναδόχων της
Αναπτυξιακής Εταιρείας ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1/19-9-2011 (Πρακτ 198) Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και προκειμένου να στελεχώσει τον τομέα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής επιστημονικής και τεχνικής στήριξης στους ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασής της, για προγράμματα και έργα που υλοποιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για συνεργασία με στελέχη των παρακάτω ειδικοτήτων:

Διαβάστε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.