Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας το Σαββατοκύριακο 10 & 11/12/2011

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 10/12/2011 και την Κυριακή 11/12/2011, στις 11:00 με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εισήγηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Γορτυνίας

2. Εισήγηση για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον Προυπολογισμό του Δήμου Γορτυνίας, οικονομικού έτους 2012.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.