Το Διετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης και ο Προϋπολογισμός του 2012 της ΔΗ.Κ.Ε.Γ.

Το Διετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης και ο Προϋπολογισμός του 2012 της ΔΗ.Κ.Ε.Γ.

Με βάση το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο Διετές Επιχειρησιακό Σχέδιο, ψηφίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο ο Προϋπολογισμός του 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2013 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Γ.

Στον συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί έχουν συγκεντρωθεί οι δαπάνες, τα έσοδα και η αναγκαία επιχορήγηση από τον Δήμο, κατά δραστηριότητα (επιχορήγηση = δαπάνες – έσοδα).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΣΟΔΩΝ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Γ. έτους 2012

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.