Θέσεις Απασχόλησης στο Δήμο Γορτυνίας μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Θέσεις Απασχόλησης στο Δήμο Γορτυνίας μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα – 80 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

Ο Δήμος Γορτυνίας προσκαλεί όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας που προκηρύσσει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ διάρκειας πέντε μηνών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: ΚΟΧ: 5.1002/1/2012 που αφορά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης:
«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αρκαδίας»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 11/06/2012 έως 20/06/2012.

Δείτε το δελτίο τύπου με τις 80 θέσεις εργασίας εργασίας σε κλάδους και ειδικότητες όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα κατά Κλάδο-Ειδικότητα-Κωδικό Θέσης για τον Δήμο Γορτυνίας.

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.