Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής υποστήριξης για έργα ΕΣΠΑ που αφορά σε «Νέα έργα Δικτύων Αποχέτευσης και Μ.Ε.Λ.»

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής υποστήριξης για έργα ΕΣΠΑ στα πλαίσια της πρόσκλησης Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟΔ που αφορά σε «Νέα έργα Δικτύων Αποχέτευσης και Μ.Ε.Λ.»

Ο Δήμος Γορτυνίας στα πλαίσια ένταξης της Πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Γορτυνίας για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις από το ΕΣΠΑ» με κωδικό MIS 375335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» προτίθεται να συνεργαστεί με Τεχνικό Σύμβουλο για υποστήριξη στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Δείτε την Ανακοίνωση στα πλαίσια της πρόσκλησης Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟΔ που αφορά σε «Νέα έργα Δικτύων Αποχέτευσης και Μ.Ε.Λ.».

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.