Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 24/11/2012, ώρα 11:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 24/11/2012, ώρα 11:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2011

2. ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 2011

4. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 2011

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.