Οι προτάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013

Οι προτάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013

Επιλέγοντας τους πιο κάτω συνδέσμους (links) μπορείτε να δείτε τις προτάσεις που υπέβαλαν οι Τοπικές Κοινότητες με ενδεικτική κοστολόγηση από τους μηχανικούς του Δήμου, με βάση την περιγραφή του κάθε έργου.
Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με τους εκπροσώπους και τα συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων, όπου έγινε απολογισμός των έργων που υλοποιήθηκαν μέχρι τώρα και προτάσεις για νέα έργα το 2013.
Οι προτάσεις θα αξιοποιηθούν και για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου. Τα έργα που επιλέγονται από την Εκτελεστική Επιτροπή για ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 αποτελούν το τεχνικό μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) του Δήμου Γορτυνίας.

Δ.Ε. Δημητσάνας

Δ.Ε. Βυτίνας

Δ.Ε. Ηραίας

Δ.Ε. Κλείτορος

Δ.Ε. Κοντοβάζαινας

Δ.Ε. Λαγκαδίων

Δ.Ε. Τρικολώνων

Δ.Ε. Τροπαίων

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.