Εισηγήσεις προς την Επιτροπή Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2013

Εισηγήσεις προς την Επιτροπή Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2013

1. Δείκες υλοποίησης Προυπολογισμού 2013 του Δήμου Γορτυνίας για το δεκάμηνο 1/1/2012-31/10/2012 σε μορφή XLS.

2. Υπολογισμός Κατανομής στις Τοπικές Κοινότητες σε μορφή XLS.

3. Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 – Τοπικές Κοινότητες σε μορφή XLS.

4. Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 – Σύνολο του Δήμου σε μορφή XLS.

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.