Επιστολή Δημάρχου Γορτυνίας προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστολή Δημάρχου Γορτυνίας προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου – 23/11/2012

Επιστολή Διαμαρτυρίας σχετικά με την λειτουργία της υπηρεσίας Επιτρόπου στον Νομό Αρκαδίας

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε και εγγράφως να διαμαρτυρηθούμε για το γεγονός ότι η υπηρεσία σας στον Νομό Αρκαδίας υπολειτουργεί εδώ και δύο μήνες περίπου, με αποτέλεσμα σοβαρότατα προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Δήμου μας. Ειδικότερα για τον Δήμο Γορτυνίας βρίσκονται ήδη εν αναμονή για έλεγχο στην υπηρεσία σας εντάλματα αξίας πάνω από 450.000€.

Ως αποτέλεσμα ο Δήμος μας αντιμετωπίζει προβλήματα σε ότι αφορά μισθοδοσίες, προμήθειες, εργασίες, έργα, πληρωμές προηγουμένων ετών κ.τ.λ. και δέν μπορεί να ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του και κατ’ επέκταση στις ανάγκες των Δημοτών του. Ο Δήμος Γορτυνίας έχει ταμειακά διαθέσιμα και έχει προγραμματίσει επιπλέον πληρωμές για το 2012, με βάση το οικονομικό του πρόγραμμα.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της έλλειψης επιτρόπου στην Αρκαδία έχει ως συνέπεια προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, επιβαρύνσεις με τόκους λόγω καθυστέρησης των πληρωμών και, το σημαντικότερο, προβλήματα αξιοπιστίας και οικονομικής διαχείρισης για όλους τους εποπτευόμενους φορείς, σε μια περίοδο που τα θέματα αυτά επηρεάζουν την εικόνα της χώρας διεθνώς.

Δεδομένου ότι η υπηρεσία σας έχει ορίσει τελική ημερομηνία παραλαβής ενταλμάτων την 15/12/2012, που σημαίνει ότι τα εντάλματα αυτά θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και υπογραφεί από τον Επίτροπο έως την 31/12/2012, παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα για την επίλυση του προβλήματος.

Μετά τιμής

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος

Δείτε την Επιστολή διαμαρτυρίας

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.