“Έρευνα – Καταγραφή – Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού” για την δημιουργία του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Γορτυνίας.

Παραδόθηκε η Τελική έκθεση πεπραγμένων για το Ερευνητικό έργο

«Έρευνα – Καταγραφή – Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού Δήμου Γορτυνίας»

Ο Δήμος Γορτυνίας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ξεκίνησε, τον Σεπτέμβριο του 2011, το έργο της έρευνας, καταγραφής και ταξινόμησης του ιστορικού αρχειακού υλικού του, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Τεκμηρίωση της ιστορίας των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ος αιώνας». Οπως αναφέρεται στην Εκθεση πεπραγμένων που παραδόθηκε στα τέλη του 2012:

Το Σεπτέμβριο του 2012 το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (πρώην Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών), του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μετά από προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Γορτυνίας, εκκίνησε το έργο εντοπισμού του ιστορικού του αρχειακού υλικού της περιοχής. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, ιστορικός, Κύριος ερευνητής του ΙΙΕ/ΕΙΕ και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Ιστορία των Οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ος αι.», στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η παρούσα δράση. Την εκτέλεση του έργου έχει αναλάβει ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος, ιστορικός, εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Κύριος σκοπός του έργου η διάσωση του ανενεργού αρχειακού υλικού και μια πρώτη καταγραφή και αξιολόγηση με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίηση του από πλευράς του Δήμου Γορτυνίας, που είναι πλέον ο αρμόδιος φορέας διάσωσης του υλικού, καθώς αυτό το υλικό έχει παραχθεί από τη δράση των παλαιών δήμων και κοινοτήτων που σήμερα αποτελούν το μεγάλο και διευρυμένο δήμο.

Στην πρώτη φάση του έργου που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, συγκεντρώθηκε και αποδελτιώθηκε η βιβλιογραφία σχετικά με τη διοικητική, δημογραφική εξέλιξη και τη φυσιογνωμία των οικισμών της Γορτυνίας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ενώ παράλληλα με αυτοψίες κατά τόπους, σε συνεργασία με τους εκάστοτε τοπικούς προέδρους των αυτοδιοικητικών μονάδων και στελεχών των ΓΑΚ Αρκαδίας, έγινε ο εντοπισμός αρχειακού υλικού.

Το αρχειακό υλικό που θα συγκεντρωθεί θα ταξινομηθεί συστηματικά και θα καταλογογραφηθεί ώστε να αποτελέσει μία κιβωτό της ιστορίας του τόπου προσβάσιμη στις δημοτικές υπηρεσίες, στους μελετητές και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Σε μελλοντικό στάδιο, με την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία και λειτουργία ενός Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Γορτυνίας.

Δείτε την Τελική έκθεση Πεπραγμένων

Γραφείο Τύπου

Δήμου Γορτυνίας

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.