Ενημερωτική εκδήλωση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στις 15/3/2013, ώρα 18:00

Ανακοίνωση για ενημερωτική εκδήλωση

Ενημερωτική εκδήλωση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στις 15/3/2013, ώρα 18:00

Η «Κοινοπραξία για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» που αποτελεί το Μηχανισμό Υποστήριξης των ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013), σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Τρίπολη την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00 μ.μ. στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης.

Είναι σε εξέλιξη η 2η Προκήρυξη των παρακάτω Μέτρων του προγράμματος:
* Μέτρο 311: «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»
* Μέτρο 312: «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»
* Μέτρο 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»
με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων την 24η Απριλίου 2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr. Σε έντυπη μορφή, οι προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Κοινοπραξίας στην Επισκοπή Τεγέας εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.

Το πρόγραμμα αφορά ιδιωτικές επενδύσεις στις Δημοτικές Ενότητες Τροπαίων, Κοντοβάζαινας, Κλείτορος, Λαγκαδίων και Ηραίας. Ο Δήμος Γορτυνίας βρίσκεται σε συνεννόηση με την Κοινοπραξία, με σκοπό την πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης στα Τρόπαια την επόμενη εβδομάδα.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Δείτε την Πρόσκληση και την Αφίσα

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.