Ο Δήμος Γορτυνίας έκλεισε το 2012 με 4.260.754,86 ευρώ στο ταμείο του

Δελτίο Τύπου – 26/3/2013 – Συμπεράσματα Ημερίδας Διαβούλευσης στα Τρόπαια

Εμφανώς βελτιωμένη η καθαρή θέση του Δήμου Γορτυνίας, που έκλεισε το 2012 με 4.260.754,86 ευρώ στο ταμείο του και 1.644.555,22 ευρώ υπόλοιπο ανεξόφλητων πληρωμών.

Το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε ανοιχτή Ημερίδα Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Τροπαίων με θέματα:

1. Παρουσίαση οικονομικών – απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Γορτυνίας.
2. Παρουσίαση συστήματος G.I.S Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.
3. Παρουσίαση διαδικτυακής πύλης Δήμου Γορτυνίας και εφαρμογής για έξυπνα κινητά.
4. Παρουσίαση της α΄ φάσης του διατμηματικού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερμηνευτική προσέγγιση και δυνατότητες παρεμβάσεων στην περιοχή ποταμού και της τεχνητής λίμνης Λάδωνα», από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την οικονομική πορεία του Δήμου Γορτυνίας στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του, καθώς και για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος για την καλύτερη και αποδοτικότερη οργάνωσή του, καθώς και για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του.

Στα συμπεράσματα του οικονομικού απολογισμού διαπιστώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση της οικονομικής χρήση 2012, έχει δημιουργηθεί ταμειακό πλεόνασμα ύψους € 4.260.754,86 το οποίο είναι αυξημένο 100% σε σχέση με το υφιστάμενο την 31/12/2010 κάτι που αποτυπώνεται και από τον αντίστοιχο δείκτη ρευστότητας, γεγονός που βελτιώνει εμφανώς την καθαρή θέση του Δήμου και παράλληλα ενισχύει την δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδύσεών του σε υποδομές και υπηρεσίες προς του Δημότες του.

Ο Δήμος Γορτυνίας θα αξιοποιήσει την οικονομική του επάρκεια για τον εκσυγχρονισμό και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου, την συντήρηση του τεράστιου δικτύου δημοτικών αλλά και αγροτικών δρόμων, όπως και για την υποστήριξη -για πρώτη φορά- των κοινωνικών υποδομών του και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Παραθέτουμε την Οικονομικό Απολογισμό 2012 σε μορφή Power Point με τα οικονομικά συμπεράσματα της ημερίδας.

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.