Δημοπράτηση έργου διαμόρφωσης αυλείου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Γορτυνίας

Δελτίο Τύπου – 21/03/2014
Δημοπράτηση έργου διαμόρφωσης αυλείου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας ανακοινώνει ότι, μετά την επικοινωνία και την επιτυχή συνεργασία του Δημάρχου Γορτυνίας κ. Γιάννη Γιαννόπουλου και του κ. Ηρακλή Δρούλια, προέδρου της εταιρίας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης αυλείου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Γορτυνίας», προϋπολογισμού μελέτης συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (73.752,39€).

Πρόσφατα υποβλήθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση έξι σχολικών μονάδων του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 977.522,48 ευρώ. Η εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτήσεων για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των «ξεχασμένων» σχολικών μονάδων της Γορτυνίας αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο, ως βασικό συστατικό της ποιότητας ζωής των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

Διαβάστε την Απόφαση έγκρισης Δημοπράτησης

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.