Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού Δήμου Γορτυνίας 2011-2013

Παρουσιάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 29/3/2014, ώρα 11:00, στην Δημητσάνα

Οικονομικός Απολογισμός Δήμου Γορτυνίας 2011-2013

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας, που συνεδρίασε στο Διασυνεδριακό Κέντρο στην Δημητσάνα το Σάββατο 29/3/2014 παρουσιάστηκαν Οικονομικά και Στατιστικά στοιχεία από την Οικονομική Διαχείριση του Δήμου κατά τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας του.

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν φαίνεται η οικονομική ευρωστία του Δήμου και η συνεχής βελτίωση του οικονομικού του “προφίλ”.
Χαρακτηριστικοί Αριθμοδείκτες είναι:
* Ο δείκτης κόστους απασχόλησης (17,84%) είναι από τους καλύτερους σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους.
* Ο δείκτης επενδυτικής δραστηριότητας βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με άλλους δήμους και στόχος είναι να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και το 2014.
* Επενδύει 169 ευρώ ανά δημότη, ποσό που είναι από τα μεγαλύτερα συγκριτικά με άλλους δήμους.
* Τα λειτουργικά κόστη του προσωπικού επιβαρύνουν τον κάθε δημότη με 87 ευρώ, ποσό αρκετά χαμηλό σε σχέση με τους περισσότερους δήμους.
* Ο Δήμος παρουσιάζει αρκετά ικανοποιητική ρευστότητα σε σύγκριση με ομοειδείς δήμους.
* Ο χαμηλότερος δείκτης δανειακής επιβάρυνσης συγκριτικά με τους ομοειδείς δήμους.

Δείτε ή κατεβάστε (με δεξί κλικ) την Παρουσίαση του Οικονομικού Απολογισμού σε μορφή powerpoint

Share

Comments are closed.