Σύμφωνο των Δημάρχων – Ο Δήμος Γορτυνίας είναι έτοιμος να καταθέσει το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ)

Παρουσιάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας το Σάββατο 29/3/2014, ώρα 11:00, στην Δημητσάνα

Ο Δήμος Γορτυνίας είναι έτοιμος να καταθέσει το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας, που συνεδρίασε στο Διασυνεδριακό Κέντρο στην Δημητσάνα το Σάββατο 29/3/2014 παρουσιάστηκε το “προσχέδιο” του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) που θα υποβάλει ο Δήμος Γορτυνίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από την συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων είναι:

* Ανάδειξη του δήμου σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης
* Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο
* Συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με δήμους από όλη την Ευρώπη
* Δυνατότητα επίτευξης σημαντικών εξοικονομήσεων ενέργειας και χρηματικών πόρων σε τοπικό επίπεδο
* Δυνατότητα συμμετοχής στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και ΕΞΕΝ

Δείτε ή κατεβάστε (με δεξί κλικ) την Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για το Σύμφωνο των Δημάρχων σε μορφή powerpoint

Share

Comments are closed.