Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.