Δημητσάνα, 14.02.2020
Αρ.πρωτ. 1.288

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

220 07 Δημητσάνα
Πληρ.: Αδαμοπούλου Βασιλική
Τηλ: 2795360311
Fax: 2795031855
e-mail: info@gortynia.gov.gr

Προς Πίνακα Αποδεκτών 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΩΝ
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Καλούνται όσοι εκ των δημοτών και εκπροσώπων φορέων & συλλόγων ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας να δηλώσουν εντός μηνός από σήμερα συμμετοχή στον ειδικό κατάλογο που τηρείται για το σκοπό αυτό στο Δήμο.

Πίνακας Αποδεκτών:

α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις,
β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς,
γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) εργαζόμενοι στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) σύλλογοι γονέων,
στ) αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς,
ζ) εθελοντικές οργανώσεις και  κινήσεις πολιτών,
η) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
θ) τοπικά συμβούλια νέων και
ι) δημότες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.