Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Έντυπο_Οικονομικής_Προσφοράς_signed
Μελέτη_Τεύχη_Δημοπράτησης_signed
ΑΟΕ041_20200415_Καθορισμός_όρων_δημοπρασίας_signed
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.