Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση και θέρμανση Δήμου Γορτυνίας

Δείτε τα έγγραφα εδώ:

Διακήρυξη_ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ_ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.