Απόφαση Δημάρχου: Αντικατάσταση και ορισμός τακτικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή

Δείτε την απόφαση Δημάρχου: Αντικατάσταση και ορισμός τακτικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή 6ΗΩΚΩ90-3ΣΨ

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.