Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού άμισθου Συμβούλου Δημάρχου

Δείτε την απόφαση Δημάρχου εδώ: Ορισμός_άμισθου_Συμβούλου_Δημάρχου 91Τ6Ω90-ΓΤ7

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.