Την Παρασκευή στις 17:00 ζωντανά μέσω facebook η ψήφιση του προϋπολογισμού και η συνεδρίαση του Δ.Σ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
220 07 Δημητσάνα
Τηλ: 2795360312
Fax: 2795031855
e-mail:nessabourna@gortynia.gov.gr
npolygen@gortynia.gov.gr

Δημητσάνα, 28.01.2021

Δελτίο Τύπου

Live μετάδοση μέσω facebook της ψήφισης του προϋπολογισμού και της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. αύριο Παρασκευή 29.01 στις 17:00

Παρακολουθήστε αύριο ζωντανά μέσω της σελίδας του Δήμου Γορτυνίας στο Facebook:

  • Στις 17:00, την Ψήφιση του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021
  • Στις 18:30, την Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο σύνδεσμος μετάδοσης της αυριανής συνεδρίασης είναι: https://www.facebook.com/105665824718377/live/

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο και παρακολουθήστε την τηλεδιάσκεψη live στο κινητό ή τον υπολογιστή σας. Ο Δήμος Γορτυνίας αξιοποιεί ένα σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας, μέσω των social media (facebook), για να επικοινωνήσει στον πολίτη τις εξελίξεις στο Δήμο του.

 Συντονιστείτε μαζί μας την Παρασκευή στις 17:00!

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Συγκρότηση επιτροπών αρ. 221 παρ. 11β και 11δ Ν. 4412/2016, για την διαδικασία σύναψης και υλοποίησης συμβάσεων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2021.
  2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € (άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87) για το έτος 2021.
  3. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2021 (Ν.4412/2016).
  4. Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 (Ν. 4412/2016).
  5. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2021.
  6. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2021.
  7. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2021.
  8. Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Σχολαρχείου στην Τοπική Κοινότητα Βελημαχίου.
Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.