Προσκλήσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 11/5 στις 14:00

Δείτε την Πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΟΕ_20210511_signed

Share

Επαγγελματική κατάρτιση ανέργων από το Επιμελήτηριο Αρκαδίας

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας στα πλαίσια της Πράξης «Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων», θα προσφέρει εκπαίδευση σε 260 ωφελούμενους, στα εξής πεδία:

  • Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων
  • Μεταποίηση και τυποποίηση καινοτόμων αγροτικών προϊόντων
  • e-Commerce – Hospitality Sales & Marketing
  • Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών & πολιτιστικών επιχειρήσεων
  • Εφοδιαστική αλυσίδα – logistics
  • Νέες τεχνολογίες στην μεταποιητική βιομηχανία

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Share

Διαγωνισμός: Μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρο επεξεργασίας

Δείτε τα συνοδευτικά έγγραφα του διαγωνισμού, εδώ:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_2021_ΓΙΑ_ΚΗΜΔΗΣ
Εντυπο οικονομικής προσφοράς
Μελέτη
ΤΕΥΔ

Share

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 22/4 στις 17:00

Δείτε την Πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.22042021

Share

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 20/4 στις 14:00

Δείτε την Πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΟΕ_20210420_signed

Share

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 20/4 στις 13:00

Δείτε την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 20042021

Share

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης στις 12/4 ώρα 17:30

Μετά την ματαίωση της κατά την 08η Απριλίου 2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, νέα συνεδρίαση ορίστηκε για την Δευτέρα 12 Απριλίου και ώρα 17:30. Δείτε την Πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΔΣ_12042021

Share

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 08.04.2021 στις 17:30 μέσω τηλεδιάσκεψης

Δείτε την Πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΔΣ_08042021

Share

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη κατηγορίας ΔΕ για την επικουρία του έργου του Δημάρχου σε θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του Δήμου

Δείτε την προκήρυξη εδώ: 1_ Συνεργατης

Share

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 17.03 στις 17:00

Δείτε την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΟΕ_20210317 _ 2η Συνεδρίαση_signed

Share