Αποφάσεις Τοπικών Κοινοτήτων

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ο Δήμος Γορτυνίας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» στη Ελλάδα, ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Η υλική αυτή βοήθεια συνίσταται στη διανομή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης, η οποία όμως συνοδεύεται και από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να βγουν από τη φτώχεια.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άτομα και οι οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Οι αιτήσεις των δυνητικά ωφελουμένων θα υποβληθούν από 1/7/2015 έως 31/7/2015 ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), είτε μέσω των Εταίρων και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. Οι δυνητικά ωφελούμενοι χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας που συμμετέχουν.

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια του Δήμου Γορτυνίας να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Γραφεία Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ), Τρόπαια, Αρμόδια υπάλληλος: Μαρία Σταθά, τηλ. 27970 22700, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία και τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα στην επισυναπτόμενη Ανοικτή πρόσκληση της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αρκαδίας.

Κατεβάστε την ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Η ανοιχτή πρόσκληση να ανακοινωθεί σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας

Share

Συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο Δημητσάνας την Κυριακή 22 Απριλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δημητσάνας την Κυριακή 22 Απριλίου 2012

Την Κυριακή 22 Απριλίου 2012, συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο Δημητσάνας, για θέματα που αφορούν την περιοχή.
Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

– Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (Πάρκινγκ)
– Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης
– Λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων – Μουσείων – Φαράγγι Λούσιου

Στην συνάντηση είχαν προσκληθεί ο Δήμαρχος Γορτυνίας, Σύλλογοι και φορείς της περιοχής, η Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας, Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Αρχηγοί των Παρατάξεων.

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Share