Πυροσβεστική διάταξη για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Δείτε εδώ την υπ’ αριθμ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου με τίτλο, “Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις”: Πυροσβεστική Διάταξη

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.