Επαγγελματική κατάρτιση ανέργων από το Επιμελήτηριο Αρκαδίας

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας στα πλαίσια της Πράξης «Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων», θα προσφέρει εκπαίδευση σε 260 ωφελούμενους, στα εξής πεδία:

  • Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων
  • Μεταποίηση και τυποποίηση καινοτόμων αγροτικών προϊόντων
  • e-Commerce – Hospitality Sales & Marketing
  • Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών & πολιτιστικών επιχειρήσεων
  • Εφοδιαστική αλυσίδα – logistics
  • Νέες τεχνολογίες στην μεταποιητική βιομηχανία

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.