ΕΛΣΤΑΤ: Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
220 07 Δημητσάνα
Τηλ: 2795360312
Fax: 2795031855
e-mail:nessabourna@gortynia.gov.gr
npolygen@gortynia.gov.gr

Δημητσάνα, 10.05.2021

 

Δελτίο Τύπου

                   ΕΛΣΤΑΤ: Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας

 

Ο Δήμος Γορτυνίας καλεί τους κατόχους γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης να συμμετάσχουν στην Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας που διεξάγει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έως τις 22 Ιουνίου. Οι πληροφορίες που θα παραχωρηθούν στην ΕΛΣΤΑΤ μέσω ερωτηματολογίου θα είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων.

Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας διενεργείται κάθε δέκα χρόνια σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με την διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές.

Γιατί να λάβετε μέρος; Τα συλλεγόμενα στοιχεία είναι χρήσιμα για τη χάραξη αγροτικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε; Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας. Η συμπλήρωση του τελευταίου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

α)  αυτοαπογραφή ηλεκτρονικά από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης, μέσω της Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr,

β) με τη βοήθεια Απογραφέα από την ΕΛΣΤΑΤ, με προσωπική συνέντευξη με τον κάτοχο της εκμετάλλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο δημόσιο κτίριο της περιοχής σας,

γ) σε ειδικές περιπτώσεις, από τον Απογραφέα με επίσκεψη στο σπίτι σας, λαμβάνοντας, σε κάθε περίπτωση, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (covid-19)

 

Στηρίζουμε το μέλλον, συμμετέχουμε στην απογραφή!

 

  • Τηλεφωνικό κέντρο Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 210 300 1515

 

 

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.