2011-2014

ΕπώνυμοΌνομαΌνομα πατέραΙδιότητα έτος 2011Ιδιότητα έτος 2012Ιδιότητα έτος 2013Ιδιότητα έτος 2014
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΔήμαρχοςΔήμαρχοςΔήμαρχοςΔήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΛΒΕΝΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΣΚΙΤΗΣΗΛΙΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής Επιτροπής
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑντιδήμαρχοςΑντιδήμαρχος
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΧΡΗΣΤΟΣΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΓΚΙΩΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής Επιτροπής
ΓΟΝΤΙΚΑΣΤΡΥΦΩΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΡΟΥΠΗΜΑΡΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑντιδήμαρχος - Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑντιδήμαρχος - Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
ΖΟΥΝΗΣΠΕΤΡΟΣΑΓΓΕΛΗΣΠρόεδρος Δημοτικού ΣυμβουλίουΠρόεδρος Δημοτικού ΣυμβουλίουΑντιδήμαρχος - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑντιδήμαρχος - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠρόεδρος Δημοτικού ΣυμβουλίουΠρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΑΔΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΗΛΙΑΣΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑντιδήμαρχος - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑντιδήμαρχος - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΟΥΝΤΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής Επιτροπής
ΜΑΡΑΓΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΜΗΝΑΣΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ - ΚΑΧΡΗΔΗΜΗΤΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΝΙΚΗΤΑΣΚΑΝΕΛΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής - Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής - Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑντιδήμαρχος - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑντιδήμαρχος - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑΝΔΡΕΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής Επιτροπής
ΠΑΠΑΝΑΣΤΟΥΙΩΑΝΝΗΣΑΝΑΣΤΟΣΑντιδήμαρχος - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑντιδήμαρχος - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικο Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικο Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής Επιτροπής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΥΡΠΥΡΗΣΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣΠΑΝΟΣΑναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΑντιδήμαρχος
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής - Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής - Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΑΦΑΡΑΣΚΥΡΙΑΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΑναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΦΡΑΓΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΜέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑντιδήμαρχος - Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΑντιδήμαρχος - Μέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής ΕπιτροπήςΜέλος Οικονομικής Επιτροπής
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΣΤΑΥΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣ